Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

REORGANISATIE CENTRALE ADMINISTRATIE

Afbeelding Reorganisatie centrale administratie

Op 20 januari 2012 besliste het bestuurscollege van de HoGent over een reorganisatie van de centrale administratie. Op deze pagina vind je meer informatie over deze beslissing.

De directie Financiën, de directie Gebouwen en Facilitair Beheer en de directie ICT

Het bestuurscollege heeft beslist om de bestaande directies ICT en Financiën te reorganiseren tot één directie Financiën en ICT. Die reorganisatie sluit aan bij het streven naar het zo rationeel mogelijk inzetten van de personele middelen en een slankere centrale administratie voor de toekomst. Benchmarking wijst uit dat ICT-diensten veelal gecombineerd worden bij infrastructurele of financiële diensten. 

Bibliotheken

Binnen de directie ICT was ook de dienst Bibliotheken opgenomen. Een effectievere inschakeling van het bibliotheekwezen in het onderwijsgebeuren is cruciaal voor de uitbouw van kwaliteitsvol onderwijs, en er zijn heel sterke raakvlakken met de werking van de dienst Integrale Kwaliteitszorg, Onderwijsontwikkeling en eLearning binnen de directie Onderwijs. Daarom werd de dienst Bibliotheken binnen de directie Onderwijs ondergebracht. Verder is het de bedoeling op korte termijn, in overleg met de faculteiten, de werking van het bibliotheekwezen kritisch te evalueren, hetgeen aanleiding zou kunnen geven tot verdere herschikkingen.  

Reprodiensten

De cel Reprodiensten zit binnen de directie ICT als een aparte cel in het bestaande organogram. Maar gelet op de taken en de werkzaamheden van de Reprodiensten, sluit de positionering ervan beter aan bij de directie Gebouwen en Facilitair Beheer dan bij de directie Financiën en ICT. Daarom werden de reprodiensten als een aparte cel toegevoegd aan de directie Gebouwen en Facilitair Beheer.

Voor de nieuwe directie Financiën en ICT wordt er de komende weken aan een nieuw organogram gewerkt. De algemeen directeur zal hierover binnen zijn decretale bevoegdheden de nodige beslissingen nemen.