Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

NIEUWE VAKANTIEREGELING VOOR ONDERWIJZEND PERSONEEL

Het onderwijzend personeel heeft recht op dezelfde feestdagen, brugdagen en collectieve vakantiedagen als het administratief personeel. Daarnaast heeft het onderwijzend personeel 12 weken en 1 dag vakantie per academiejaar. De volgende weken liggen vast:

 • 6 weken aaneensluitend zomervakantie
 • 2 weken kerstvakantie
 • 2 weken paasvakantie

De resterende 11 dagen zijn vanaf het academiejaar 2012-2013 als volgt geregeld:

Professioneel gerichte opleidingen
(behalve opleidingen School of Arts Gent)

Er zijn 5 collectieve dagen in het intersemestriële reces. Als het intersemestriële reces samenvalt met de krokusvakantie, waarvan de eerste dag conform artikel 7 van het reglement een collectief vastgelegde dag is, worden 4 van de 11 dagen collectief vastgelegd in het intersemestriële reces.

Er zijn 5 vakantiedagen collectief vast te leggen in de eerste week van de 7 weken zomerreces.

De resterende dagen (1 of 2) kunnen individueel door de personeelsleden opgenomen worden tijdens de volgende periodes:

 • ofwel in de eerste of de tweede week van de blok- en examenperiode van het eerste semester
 • ofwel in de eerste of de tweede week van de blok- en examenperiode van het tweede semester
 • ofwel in de eerste of de tweede week van de tweede examenzittijd
 • ofwel in de heroriëntering- en onthaalweek voor de nieuwe studenten

De decaan kan op individueel gemotiveerd verzoek van het personeelslid hiervan afwijken. Hierbij geeft het personeelslid aan wanneer de voor die dag(en) geplande opdracht zal worden uitgevoerd.

De aanvraag van de individueel door de personeelsleden op te nemen dagen dient tijdig te gebeuren door het personeelslid. Bij de goedkeuring van elk voorstel van het personeelslid dient de decaan erover te waken dat de examens, de heroriëntering- en de onthaalweek een normaal verloop kennen. Bij weigering van een voorstel van een personeelslid dient de decaan tijdig zijn beslissing te motiveren.

Professioneel gerichte opleidingen
School of Arts Gent

Er zijn 5 collectieve dagen in het intersemestriële reces. Als het intersemestriële reces samenvalt met de krokusvakantie, waarvan de eerste dag conform artikel 7 van het reglement een collectief vastgelegde dag is, worden 4 van de 11 dagen collectief vastgelegd in het intersemestriële reces.

Er zijn 5 vakantiedagen collectief vast te leggen in de laatste week van de 7 weken zomerreces.

De resterende dagen (1 of 2) kunnen individueel door de personeelsleden opgenomen worden tijdens de volgende periodes:

 • ofwel in de eerste of de tweede week van de blok- en examenperiode van het eerste semester
 • ofwel in de eerste of de tweede week van de blok- en examenperiode van het tweede semester
 • ofwel in de eerste of de tweede week van de tweede examenzittijd
 • ofwel in de heroriëntering- en onthaalweek voor de nieuwe studenten

De decaan kan op individueel gemotiveerd verzoek van het personeelslid hiervan afwijken. Hierbij geeft het personeelslid aan wanneer de voor die dag(en) geplande opdracht zal worden uitgevoerd.

De aanvraag van de individueel door de personeelsleden op te nemen dagen dient tijdig te gebeuren door het personeelslid. Bij de goedkeuring van elk voorstel van het personeelslid dient de decaan erover te waken dat de examens, de heroriëntering- en de onthaalweek een normaal verloop kennen. Bij weigering van een voorstel van een personeelslid dient de decaan tijdig zijn beslissing te motiveren.