Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

READING URBAN CRACKS

Onderzoekers van de HoGent hebben aan het einde van een tweejarig onderzoeksproject het boek Reading Urban Cracks gepubliceerd. Dit boek bevraagt waarom en hoe artistieke en sociale praktijken opgezet worden in stedelijke tussenruimtes of urban cracks. Urban cracks worden begrepen als ruimtes in 'tussentijd' die gekenmerkt worden door een schijnbare leegte en waarin verschillende logica's samenkomen en botsen.

De gelaagdheid van verschillende historisch gegroeide betekenissen en de kruising van conflicterende logica's op deze 'nutteloze' plekken worden naar voren geschoven als belangrijke kenmerken waarop kunstenaars en sociaal werkers kunnen inspelen. De auteurs bespreken het potentieel van artistieke en sociale praktijken die met de context van urban cracks werken en zo dus ook cruciale politieke betekenissen voortbrengen. Kunstenaars en sociaal werkers zijn beiden geëngageerd in het lezen, analyseren en vertalen van pertinente ontwikkelingen in de samenleving, hoewel de intenties en uitkomsten van hun werk sterk verschillen.

Dit boek is het resultaat van een tweejarig interdisciplinair onderzoeksproject van de HoGent. Het boek wil artistieke en sociale praktijken inspireren en verrijken door een kritische bijdrage te leveren over hoe en waarom praktijkwerkers hun werk inbedden in een specifieke stedelijke context. De auteurs hopen reflectie en discussie mogelijk te maken over de potentiële betekenissen van interventies in urban cracks.

De auteurs

Riet Steel is pedagoog en als onderzoeker verbonden aan de vakgroep sociaal werk van de HoGent. Haar onderzoeksinteresses zijn sociaal-artistiek en sociaal-cultureel werk, stedelijkheid en participatieve onderzoeksmethoden.

Elly Van Eeghem is kunstenaar en als gastdocent en onderzoeker verbonden aan de School of Arts Gent. Haar artistiek onderzoek focust vaak op consumptie en beweging in de stedelijke ruimte en drukt zich uit in video, interventie, installatie en fotografie.

Griet Verschelden is sociaal agoog en als docent en onderzoeker verbonden aan de vakgroep sociaal werk van de HoGent. Ze onderzoekt sociaal-cultureel werk, gemeenschapsvorming en vrijwilligerswerk vanuit een sociaal pedagogisch perspectief.

Carlos Dekeyrel is fotograaf en als artistiek docent verbonden aan de specifieke lerarenopleiding van de School of Arts Gent. Zijn expertise ligt in kunsteducatie en digitale media.