Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

GEZONDHEIDSBELEID 2012

Afbeelding Gezondheidsbeleid 2012

Vorig academiejaar focuste het gezondheidsbeleid van de HoGent op Bewegen Werkt. Het tienduizendstappenplan zit bij veel personeelsleden nog vers in het geheugen. Ook dit jaar wordt er actief ingezet op gezondheid, dit jaar met een nadruk op Gezond Bezig! Dat is meteen ook de naam van de werkgroep die dit alles in goede banen leidt.

De werkgroep Gezond Bezig! ijvert ervoor dat alle HoGentenaars gezond bezig zijn door meer te bewegen, evenwichtiger te eten en aan acties deel te nemen om zich fitter in hun hoofd te voelen. Kort samengevat legt de werkgroep dit jaar de focus op evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

De vraag rijst soms of de HoGent hier als werkgever wel aandacht moet aan besteden. Horen dergelijke zaken niet thuis in de privésfeer? Maar de HoGent wil een opportuniteit bieden aan haar werknemers om stil te staan bij hun algemene gezondheidsbeleving. Want de impact van iemands gezondheidstoestand op zowel werkbeleving als werkprestaties is groot. De cijfers van een studie  van de UGent liegen er niet om. In die studie werd vastgesteld dat voeding gekoppeld aan een inactieve levensstijl verantwoordelijk is voor 30 tot 40 % van de kankergevallen en voor ten minste één derde van vroegtijdige sterftes door hart- en vaatziekten.

De werkgroep Gezond Bezig! wil werk maken van ‘gezonde’ werknemers en zal daartoe elke maand een voedingsthema in de kijker zetten en geregeld acties organiseren. Om de personeelsleden te enthousiasmeren, wordt er met gezondheidsambassadeurs gewerkt. Volgende maand leren jullie alvast de gezondheidsambassadeurs in jullie faculteit, directie of dienst kennen!