Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BOFPREVENTIE

Afbeelding bofpreventie

Jaarlijks worden er bij studenten en personeelsleden van de HoGent gevallen van bof vastgesteld. Het bofvirus kan zich verspreiden door hoesten, niezen, praten en handcontact, vergelijkbaar met de verspreiding van een verkoudheid.

Er is geen reden tot paniek. Het opvolgen van ziektesymptomen als koorts, zwelling rond het oor, oorpijn, eventuele pijn t.h.v. testes, … via de huisarts volstaat. Voor wie een goede hoest-, nies-, en handhygiëne respecteert, is de kans op besmetting erg klein (bv. steeds handen wassen voor het eten!).

Hygiënische maatregelen die we ook voor banale winterinfecties in acht nemen, zoals geregeld wassen van de handen en niet hoesten in het bereik van derden, kunnen veel onheil voorkomen. Een bofinfectie verloopt meestal vrij mild. Bij zwangere niet-immune vrouwen is er een zeer licht verhoogd risico op miskraam.

Vaccinaties

Aangezien er te verwachten valt dat er in de toekomst nog gevallen van bof zullen opduiken, kijken studenten en personeelsleden best hun vaccinatiekaart na om te zien of ze voldoende vaccinaties hebben gehad tegen de bof. Als je in de kinderjaren geen twee vaccins hebt gehad (normaal één op eenjarige leeftijd en één op tienjarige leeftijd) of er is onduidelijkheid over, neem dan het best contact op met de huisarts. Die kan je ofwel opnieuw vaccineren ofwel via een bloedafname kijken of je over voldoende antistoffen beschikt om beschermd te zijn. 

Beschermd zijn tegen de bof is vooral belangrijk met het oog op een eventuele zwangerschap. De bof kan dan misschien problemen veroorzaken. Beschermd  zijn is vooral van belang voor stagiairs of werknemers in de verzorgingssector (dicht contact of verzorgende taken in crèches, lager onderwijs en kleuteronderwijs, jeugd- en gehandicaptenzorg, …). Buiten de zwangerschap veroorzaakt de bof meestal geen problemen. Vanwege de mogelijke (meestal zeldzame) complicaties van de bof bij niet-zwangere stagiairs kan hen ook aangeraden worden om contact op te nemen met hun behandelende arts om hun beschermingsgraad te bepalen. 

De vaccinatie is geen wettelijk verplicht vaccin (zoals hepatitis B) voor de stagiairs. Het vaccineren en de eventuele bloedafname gebeuren door de behandelende geneesheren. De vaccins kunnen evenmin gratis verkregen worden via het Fonds voor Beroepsziekten.