Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PROJECTRESULTATEN CENTRUM VOOR ONDERNEMEN

Afbeelding Projectresultaten Centrum voor Ondernemen

Het Centrum voor Ondernemen van de HoGent heeft een feestelijke afronding van EFRO-project 664 georganiseerd in Gent. Dat project omvat de dagelijkse werking van het Centrum voor Ondernemen, gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectresultaten en toekomstperspectieven werden er voorgesteld.

Doelstellingen

Ondernemerszin, creativiteit en innovatie bij studenten van de HoGent en andere Gentse hogeronderwijsinstellingen stimuleren, alsook de begeleiding van kandidaat-starters en groeiende ondernemers in de regio Gent en Vlaanderen.

Projectresultaten

Van de 47 (kandidaat-)ondernemers die de afgelopen twee jaar werden begeleid, zijn er al 11 effectief van start gegaan. Meer dan 230 HoGent-studenten waren daarbij betrokken. De gratis infosessies werden bijgewoond door 515 studenten, docenten en (kandidaat-)ondernemers.

Onder de koepel ‘CvO on tour’ komt het Centrum naar de studenten met evenementen zoals business cafés: op alle campussen van de HoGent werd een café nagebouwd waarin telkens drie (student-)ondernemers over hun ondernemende ervaringen kwamen spreken. Maar liefst 950 studenten werden met de business cafés bereikt met 37 getuigenissen van (student-)ondernemers.

En dan waren er ook nog de bootcamps: ondernemersweekends waar studenten eigen competenties ontdekken en vaardigheden aangeleerd krijgen. 44 studenten, alsook 4 kandidaat-starters, gingen mee op bootcamp.

In totaal namen ook 544 studenten en docenten deel aan de creativiteitssessies op basis van de binnen het CvO ontwikkelde Trendspottool. Ten slotte vonden meer dan 20.000 bezoekers de weg naar de website www.centrum-voor-ondernemen.be.

Toekomstperspectieven

Het Centrum voor Ondernemen houdt niet op te bestaan. Binnen de HoGent zet het Centrum zijn werking voort om studenten praktische ervaring te bieden en (kandidaat-)ondernemers te ondersteunen. De HoGent heeft beslist om hier echt op in te zetten met eigen middelen om zo ondernemen nog meer te stimuleren in heel Vlaanderen, startend in Gent.