Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VLAAMSE LEERKRACHTEN VINDEN HUN LEERLINGEN SLECHT IN KLASSIEKE NEDERLANDSE GRAMMATICA

Afbeelding Vlaamse leerkrachten vinden hun leerlingen slecht in klassieke Nederlandse grammatica

Vlaamse leerlingen secundair onderwijs doen het niet zo goed op het gebied van Nederlandse grammatica. Maar hoe staan leraars daartegenover? Uit een verkennend onderzoek aan de faculteit Toegepaste Taalkunde blijkt onder meer dat:

  • Vlaamse leerkrachten secundair onderwijs vrij pessimistisch zijn over het grammaticale niveau van hun leerlingen: ruim 52% vindt dat niveau ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’. Slechts 5% vindt het niveau ‘goed’ en niemand vindt het niveau ‘zeer goed’.
  • die leerkrachten zich iets(je) positiever tonen over de spelling van hun leerlingen: 43% (10% minder dan grammatica) vindt het niveau ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’. Ook hier haalt ‘goed’ een lage score van 8%, en ‘zeer goed’ helemaal geen score.
  • ruim 75% van de ondervraagde leerkrachten vindt dat het algemene taalniveau van hun leerlingen de laatste jaren achteruitgegaan is.
  • 75% van de Vlaamse leerkrachten basisonderwijs ook van mening is dat het algemene niveau Nederlands van de leerlingen is gedaald.
  • 71% van de leerkrachten lager onderwijs het geen goede zaak vindt dat er in het huidige leerplan minder aandacht gaat naar grammatica.
  • 80% denkt dat de Nederlandse grammatica in het lager onderwijs onvoldoende is afgestemd op die in het secundair onderwijs.
  • 81% van de leerkrachten in het vijfde en zesde leerjaar aangeeft dat de grammatica Nederlands niet aansluit op die van het vak Frans.

Dat alles staat te lezen in een bijdrage van Filip Devos in het nieuwe nummer van het tijdschrift Over taal. Zie www.overtaal.be.