Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

RESULTATEN VAN HET SKILLSLAB

Afbeelding Resultaten van het skillslab

‘Laat je meten in het skillslab’ was een actie van de werkgroep Gezond Bezig! in het kader van het preventief gezondheidsbeleid van de HoGent. Je kreeg een volledige lichaamsanalyse op basis van individuele testen: vetpercentagemeting, gewichtsmeting, lengtemeting, middelomtrekmeting, BMI-bepaling, cholesterolmeting, glucosemeting en risicobepaling diabetes.

Een paar belangrijke resultaten:

  • 255 personeelsleden hebben zich ingeschreven
  • 236 HoGentenaars hebben zich daadwerkelijk laten meten in het Skillslab
  • de vrouwen waren in de meerderheid (67%)
  • de leeftijdsgroep 31-40 jaar was het best vertegenwoordigd met 31%, op de tweede plaats kwamen de 41- tot 50-jarigen met 26%, vervolgens noteerden we 22% 50-plussers en het minst vertegenwoordigd waren de twintigers met 21%
  • 71% van de vrouwen had een normaal BMI (BMI 18,5-24,9). Bij de mannen lag het percentage lager: 55%
  • 38% van de mannen heeft overgewicht tegenover 24% bij de vrouwen (BMI 25-29,9). 8% van de gemeten mannen is obees tegenover slechts 5 % van de gemeten vrouwen (BMI > 30)
  • uit de bepaling van de hoeveelheid lichaamsvet bleek dat deze te hoog was bij ongeveer de helft van de mannen en een kwart van de vrouwen
  • de middelomtrek was bij ongeveer een kwart van de vrouwen hoger dan gewenst, bij 12% van de mannen was dit te hoog
  • wat betreft de bloedanalyse was de glycemie en cholesterol bij één HoGentenaar alarmerend

De actie was een succes en de deelnemers en de afgevaardigde studenten reageerden zeer positief.