Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PREVENTIETIPS VOOR STUDENTEN

De aanranding van twee studentes in het Citadelpark afgelopen maand, veroorzaakte heel wat onrust bij burgers en studenten. De politie zet alles in het werk om de dader(s) te vatten.

Niettegenstaande de ernst van de feiten, is er geen reden tot paniek. Gent blijft een veilige stad waar men zich ook ’s nachts veilig op straat kan begeven.

Aan studenten geven de Stad Gent en de Politie graag volgende tips:

  • Ga ’s nachts naar huis via goed verlichte straten waar er voldoende passage is. Loop liever een blokje om i.p.v. de kortere weg door een donker park waar er weinig sociale controle is, zoals het Citadelpark.
  • Spreek af met vrienden om gezamenlijk naar huis te gaan.
  • Geniet van een glas maar drink niet te veel, zodat je alert kan reageren mocht er zich een probleem voordoen.
  • Sla het noodnummer 101 op in je gsm. Dan hoef je maar op een knop te duwen om de politie te verwittigen mocht er zich toch iets voordoen. Zeg eerst waar je bent, laat dan je gsm aanstaan en praat zo luid mogelijk zodat de politie kan meeluisteren.