Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PUBLIEKRECHTELIJKE HOGESCHOOL

Afbeelding Publiekrechtelijke hogeschool

De HoGent wordt op 1 oktober omgevormd tot een publiekrechtelijke hogeschool. Wat houdt dat precies in? Als instelling van publiek recht beschikt de HoGent over een belangrijke autonomie. Zo kan de hogeschool zelf haar bestuurlijke indeling bepalen. In een organiek reglement werden de fundamentele regels daarover vastgelegd. Vanaf het academiejaar 2013-2014 bestaat het HoGent-bestuur daarom uit het inrichtingsorgaan, het bestuurscollege en de algemeen directeur.

Inrichtingsorgaan

Het inrichtingsorgaan houdt toezicht op het vervullen van de zending van de hogeschool door het bestuurscollege en staat het bestuurscollege met raad terzijde. Het inrichtingsorgaan is samengesteld uit een bestuurlijke geleding, een personeelsgeleding en een studentengeleding.

Bestuurscollege

Het bestuurscollege bestuurt de hogeschool en beschikt daartoe over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan een ander bestuursorgaan zijn toegekend. Het bestaat uit zeven leden: de voorzitter van het inrichtingsorgaan, de algemeen directeur en vijf leden aangeduid door het inrichtingsorgaan.

Algemeen directeur

De algemeen directeur vertegenwoordigt de hogeschool. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelgeving, reglementen en bestuurlijke beslissingen, de coördinatie van de administratieve diensten en de goede uitvoering van de kerntaken van de hogeschool.

Stuvoraad

De stuvoraad stelt jaarlijks een beleidsplan en een begroting op, staat in voor de aanwending van de sociale toelage, stelt een jaarverslag op over studentenvoorzieningen en formuleert voorstellen aan het bestuurscollege.

Adviesorganen, interne beroepscommissies en ondersteunende diensten

Binnen de HoGent kan het bestuurscollege formele adviesorganen en interne beroepscommissies oprichten. Om de missie en strategie van de HoGent mee te helpen verwezenlijken, is er een centrale administratie onder leiding van de algemeen directeur om beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend en coördinerend werk te verrichten.