ONDERWIJS

Opleiding private fondsenwerving Onderzoekers Eef Scheerlinck, Ann-Sophie Bouckaert en Joke Persyn organiseren in samenwerking met KU Leuven en de Fundraisers Alliance Belgium een opleiding over fondsenwerving.

Staat er straks een 3d-printer in de byb? Als we mogen afgaan op de ervaringen van de University of Nevada, Reno (UNR), hebben we er alle belang bij om er zo snel mogelijk eentje te halen in de BYB.

Seminaries Unie Vlaamse Syndici De Unie Vlaamse Syndici organiseert dit najaar drie seminaries in samenwerking met de vakgroep Makelaardij en Landmeten van de HoGent.

Studiedag sociaal werk en politie Sociaal werk en politie staan allebei in de frontlinie van de samenleving, waar ze worden geconfronteerd met een diversiteit aan sociale problemen. Samenwerking tussen sociaal werk en politie is dan ook vaak noodzakelijk. 

ONDERZOEK

#GDS2015: What's your pleasure? Je kan nog steeds deelnemen aan de Global Drug Survey. We rekenen op meer dan 120.000 deelnemers van over de hele wereld. Ben je ouder dan zestien? Maak hier dan deel van uit en beantwoord onze vragenlijst over jouw gebruik van drugs (inclusief alcohol, tabak en medicatie). Alle gegevens zijn anoniem en vertrouwelijk. De resultaten zal je in juni 2015 horen en lezen via De Morgen.

Expertisedag Mens en Welzijn Stapsgewijs exploreer je hoe de faculteit Mens en Welzijn van de HoGent voor jou een zinvolle en rendabele partner kan zijn. Nog vragen of ideeën? We maken ter plekke graag even tijd voor jou. Kleine moeite!

E-QUAL-leerstoelen Op 20 november heeft de HoGent tijdens een academische zitting de E-QUAL-leerstoelen 'Leonardo da Vinci' en 'Duurzame Samenleving' ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister Jo Vandeurzen.

STUDENTEN

Wat als ... de sporteditie Op 17 december 2014 vindt ‘Wat als … de sporteditie’ plaats. Een evenement van en door derdejaarsstudenten lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie. Bedoeling is om de richting aan een zo groot mogelijk publiek voor te stellen.

Gent viert 25 jaar kinderrechtenverdrag Op 20 november 2014 vierde de stad Gent samen met 500 kinderen de 25ste verjaardag van de ondertekening van het kinderrechtenverdrag. Studenten van de faculteit Mens en Welzijn aan de HoGent werkten allerlei projecten uit waarbij het kind centraal staat.

AH!GENDA

09.12    Wetenschapscafé Gent
11.12    Studiedag sociaal werk en politie
11.12    Seminaries Unie Vlaamse Syndici
11.12    Kerstmarkt
16.12    Afsluitevent keuzevak ondernemen
16.12    Expertisedag Mens en Welzijn
   
     MEER ACTIVITEITEN   

ONDERNEMEN

Afsluitevent keuzevak ondernemen Het keuzevak ondernemen is een faculteitsoverschrijdend programma dat ondernemingszin en ondernemerschap stimuleert bij studenten die een bacheloropleiding volgen in een niet-economische richting.

Studenten brainstormen samen rond ondernemen, welzijn en natuur Vanuit het onderzoek ‘criteria voor kwalitatieve zorglandbouw’ kunnen we trots terugkijken op zeer geslaagde idealabs. Op 27 en 28 oktober bogen in totaal meer dan 500 studenten uit drie verschillende faculteiten zich over de thema’s welzijn, ondernemen en natuur.

PRIJZEN & AWARDS

Emancipatieprijs voor onderzoeksgroep DieGem VOEM vzw heeft haar jaarlijkse Emancipatieprijs uitgereikt aan DieGem, een team van sociologen, geografen, politicologen en pedagogen dat op zoek gaat naar nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit. Ook de HoGent maakt deel uit van het onderzoeksteam.