Headliners

Opening academiejaar Op 24 september werd het academiejaar aan de HoGent plechtig geopend. Geniet na met een fotoreportage en een beeldverslag.

Magister Artium Gandensis Tijdens een academische zitting op 25 september werd voor de derde keer de eretitel Magister Artium Gandensis uitgereikt aan zangeres Salome Kammer. Op 26 september trad ze op in concertzaal Miry, samen met Daan Vandewalle van de School of Arts. Een concert in samenwerking met Gent Festival van Vlaanderen. Bekijk de fotoreportage via bovenstaande link.


Onderwijs

Fiscus levert bachelordiploma af In samenwerking met de HoGent organiseert de FOD Financiën een opleiding bedrijfsmanagement, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit van 180 studiepunten. De FOD FIN werft dertig Nederlandstalige medewerkers met een diploma middelbaar onderwijs aan om deze opleiding te volgen. Kandideren kan tot 15 oktober.

Start.HoGent – Jouw startcompetenties in kaart De HoGent wil alle instromende studenten in een optimale startpositie brengen. Studenten kunnen via digitale zelftests nagaan of ze over de nodige startcompetenties beschikken die van een beginnende bachelorstudent verwacht worden. Aan de hand van persoonlijke feedback krijgen ze zicht op welke startcompetenties ze al goed onder de knie hebben en aan welke ze nog moeten werken. Bovendien krijgen ze ondersteuning op maat.

Studium Generale Op 7 oktober wordt de aftrap van Studium Generale gegeven. De Japans-Duitse schrijfster Yoko Tawada brengt er een literaire performance over toekomstdenken, het jaarthema van het Studium. HoGentenaar Désirée Schyns heeft enkele jaren geleden de bundel ‘De Berghollander’ van haar vertaald. Zij zal ook nu voor de vertaling zorgen en met de schrijfster in gesprek gaan.


Onderzoek

Tien jaar PWO De HoGent voert dit academiejaar al tien jaar projectmatig wetenschappelijk onderzoek. Tijd voor een overzicht. Dit jaar worden er trouwens maar liefst 15 nieuwe PWO-projecten gelanceerd.

Nieuwe leerlijn zwemmen Filip Roelandt, lector bij de HoGent, schreef met zijn collega-experts een concept voor de nieuwe leerlijn zwemmen in opdracht van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer. De leerlijn waarbij de klemtoon verschuift van schoolslag naar veiligheid, werd goedgekeurd en treedt vanaf volgend jaar in voege.

Urban Cracks Het steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk Socius nodigt onderzoekster Riet Steel uit op het innovatiefestival om ze wegwijs te maken in de wereld van de urban cracks of stedelijke tussenruimtes. Aanleiding genoeg om deze HoGent-onderzoekster te interviewen.

Zorglandbouw in Vlaanderen Voor de zomer trokken Joke Persyn en Nicky Dirkx (vakgroep Orthopedagogie) samen met Tom Van Wassenhove (vakgroep Commerciële Economie en Ondernemerschap) en Els Roelof van Steunpunt Groene Zorg naar Italië in het kader van het PWO-project Criteria voor kwalitatieve zorglandbouw. Lees hier het verslag van hun inspirerende studiereis.

KIDS Wist je dat kinderen mee nadenken over een duurzame en leefbare stad? Hari Sacré en Sven De Visscher van de vakgroep Sociaal Werk werkten in het kader van het PWO-project KIDS samen met Kind en Samenleving aan een perceptiestudie bij kinderen in functie van de stadsmonitor. Bekijk hier het filmpje.


Studenten

Medea en ik Eveline Gevaert, studente animatiefilm, heeft een autobiografie geschreven die uitgegeven wordt bij Houtekiet. Een sterk verhaal dat leest als een film.


Nieuws & agenda

07.10 | Studium Generale
10.10 | Preventieve logopedische begeleiding
14.10 | Word rolmodel
16.10 | Workshop visualiseer wat werkt
21.10 | Wetenschapscafé Kortrijk
23.10 | Dag van de ergotherapeut
24.10 | Event land- en tuinbouwsector
24.10 | Studienamiddag vakgroep recht
04.11 | Wetenschapscafé Gent
07.11 | Drupal Bootcamp


Prijzen & awards

International Student Satisfaction De HoGent heeft van StudyPortals het 'Certificate for International Student Satisfaction' gekregen. Uit een evaluatie van buitenlandse uitwisselingsstudenten blijkt dat een overweldigende meerderheid van onze uitwisselingsstudenten het hier 'excellent' vindt. Een uitstekend resultaat dus! Meer info vind je via STeXX.eu, het Student Experience Exchange Platform.


Miscellania etceteria

  • Ken jij Brecht Herteleer nog? Brecht mocht vorig jaar een heel jaar lang veertig beroepen uittesten, op de hielen gezeten door een cameraploeg van Iedereen Beroemd. Hij heeft nu z'n passie gevonden en zich ingeschreven in het eerste jaar groenmanagement. Check Brechts ervaringen op www.roadies.be.
     
  • De HoGent organiseert op woensdagnamiddag Wetenschapsacademies voor kinderen tussen 9 en 12 jaar.
 
HoGent - Dienst Communicatie