Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

14 NIEUWE PWO-PROJECTEN VAN START!

Afbeelding 14 nieuwe PWO-projecten van start!

De HoGent zet al jaren in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO). PWO-projecten spelen in op een concrete vraag uit het betrokken werkveld en hebben een impact op het onderwijs en de opleidingen aan onze hogeschool.

Omdat vele actuele problemen om een multidisciplinaire aanpak vragen zetten we sinds enkele jaren de helft van de interne onderzoeksmiddelen in op multidisciplinaire projecten. Hierbij werken onderzoekers uit verschillende disciplines samen aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek binnen drie maatschappelijk relevante thema’s: leefbare stad en omgeving, zorg en maatschappij en product- en procesinnovatie

Komend academiejaar zullen 14 nieuwe PWO-projecten van start gaan. Een overzicht:

 

Multidisciplinaire PWO-projecten

Proces- en productinnovatie

Eigen Kweek: Optimalisatie van hennepvezelkwaliteiten via een geïntegreerde ketenbenadering
projectcoördinator Alexandra De Raeve

HorseBack: Fitting a saddle to every horseback: the digital revolution
projectcoördinator Annelies Van den Eede

Zorg en Maatschappij

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: Competenties van zorgprofessionals in transitie
projectcoördinator Stefaan De Smet

Angst voor de schoolpoort!
projectcoördinator Peter Wallegem

Leefbare stad en omgeving

BLOK: Sociaalruimtelijk en ontwerpend onderzoek naar de Betekenisgeving, Leefbaarheid en Ontplooiingskansen voor Kinderen en tieners in de context van hoogbouw
projectcoördinator Sven De Visscher

 

PWO-focusprojecten

Phage RealTime Amplification for Molecular Enumeration
projectcoördinator Els Van Mechelen, faculteit Mens en Welzijn

De sociale impact van stadsontwikkelingsprojecten meten en optimaliseren
projectcoördinator Greet De Brauwere, faculteit Mens en Welzijn

Herstel van biodiverse graslanden: de do's en don'ts voor beheerders
projectcoördinator An De Schrijver, faculteit Natuur en Techniek

Naar een vlotte, pragmatische en science-based selectiemethodiek voor KMO’s
projectcoördinator Eveline Schollaert, faculteit Bedrijf en Organisatie

Overname van een verzekeringsmakelaarskantoor. Is een zorgvuldige voorbereiding de sleutel tot succes? projectcoördinator Annelies Roggeman, faculteit Bedrijf en Organisatie

Behoud door ontwikkeling: nieuwe perspectieven op historische landgoederen in Vlaanderen
projectcoördinator Sylvie Van Damme, School of Arts

Omgangsvormgeving’: een case study van ontwerp van sofa – en/of zitmeubilair voor levenslange termijngebruik
projectcoördinator Dirk van Gogh, School of Arts

Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers in drie zorgsectoren projectcoördinator Jessica De Maeyer, faculteit Mens en Welzijn

Bepalen van het energiebesparingspotentieel van de beluchting voor waterzuiveringsinstallaties
projectcoördinator Christine Van der heyden, faculteit Natuur en Techniek