Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

NIEUWS

Succesvol HoGent-seminarie over nieuwe psychoactieve stoffen

Succesvol HoGent-seminarie over nieuwe psychoactieve stoffen

Op 22 september 2017 pakte de HoGent uit met een internationaal seminarie rond Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). Collega’s Tina Van Havere en Anton Van Dijck (vakgroep Orthopedagogiek) stelden er het BELSPO-onderzoeksproject ‘Understanding new psychoactive substance use in Belgium from a health perspective’ of kortweg ‘NPS-care’ voor, een project dat met dit seminarie een vliegende start nam.


Duurzaam ontwerpen van Groene Ruimten

Duurzaam ontwerpen van Groene Ruimten

Op donderdag 26 oktober wordt het vademecum ‘Duurzaam ontwerpen van groene ruimten’ voorgesteld. De publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen ontwerpbureau Fris in het Landschap, Erasmushogeschool en de HoGent. De onderzoekseenheid Landschapsarchitectuur van de HoGent nam de coördinatie van het project op zich.

 


Een nieuw seizoen wetenschapscafés

Een nieuw seizoen wetenschapscafés

Wetenschap en cafés, het is een ongewone combinatie. Maar wel één die werkt, zo weten wij ondertussen. Geen aula, geen monoloog, geen overdonderende presentaties, geen klassiek debat, geen academische sfeer maar wel wetenschappers die gemoedelijk vertellen over hun werk en passie. Zowel zachte als harde wetenschappen komen aan bod.

Een nieuw academiejaar betekent ook een nieuw seizoen wetenschapscafés in Gent, Kortrijk en Brugge! 


Wat?! - WoooW!

Wat?! - WoooW!

Kan je kanker behandelen met geluid? Hoe gevaarlijk is een USB-stick die je vindt op straat? Bestaan er honden met epilepsie? Waar komt de vis op je bord vandaan? Hoe feestten mensen in de middeleeuwen? 

Ontdek het op zondag 26 november 2017 op Wooow, een gratis en wonderlijk Wetenschapsfestival in het MIAT in Gent.


STEM-opleidingen bij de HoGent in de lift

STEM-opleidingen bij de HoGent in de lift

Inschrijvingscijfers bevestigen groei in belangstelling voor knelpuntberoepen De samenleving smeekt om afgestudeerden in technische richtingen. Wie een diploma heeft behaald na een STEM-opleiding opent vaak de poort naar een knelpuntberoep. De HoGent heeft op dat vlak goed nieuws: de inschrijving…
Evaluatierapport instellingsreview

Evaluatierapport instellingsreview

In de lente van 2016 bezocht een externe reviewcommissie - aangesteld door de Nederlandse-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) - onze hogeschool. Het onderwijsbeleid en het systeem voor de borging van de onderwijskwaliteit van de opleidingen werden door de reviewcommissie grondig bestudeerd. Uit het evaluatierapport kwamen zowel positieve punten als werkpunten naar voren.


Oud-student en ex-lector Bert Paesbrugghe behaalt doctoraat in Business Economics

Oud-student en ex-lector Bert Paesbrugghe behaalt doctoraat in Business Economics

Lees hier het verhaal van onze oud-student en ex-lector Bert Paesbrugghe die zijn doctoraat Business Economics aan de Ugent behaalde. 


Nieuwe navorming energiedeskundige type A

Nieuwe navorming energiedeskundige type A

Het energieprestatiecertificaat van een woning kan enkel worden opgemaakt door erkende energiedeskundigen type A. Voor dat laatste moet je een door het Vlaams Energieagentschap erkende opleiding volgen en slagen voor een centraal examen. De HoGent biedt deze opleiding vanaf november 2017 aan.


Textielopleiding HoGent leidt recht naar job

Textielopleiding HoGent leidt recht naar job

Liefst 176 vacatures staan er vandaag open in de textielsector, mét expliciete vraag naar bachelors textieltechnologie. Daarom starten de HoGent, Fedustria en VDAB vanaf oktober met de unieke mogelijkheid voor werkzoekenden om de bacheloropleiding textieltechnologie te volgen aan de HoGent.


Steeds meer ondernemende HoGent-studenten

Steeds meer ondernemende HoGent-studenten

Meer en meer HoGent-studenten voelen het kriebelen om te ondernemen. Het voorbije academiejaar vonden ruim 70 studenten de weg naar het Centrum voor Ondernemen voor individuele coachinggesprekken,  om op die manier hun ondernemersidee beter vorm te geven en/of wegwijs te worden in de uiteenlopende aspecten van het ondernemen.