Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ALIMENTATIEREKENEN MET ONZE VAKGROEP RECHT

Afbeelding Alimentatierekenen met onze vakgroep Recht

Het is een hele uitdaging om precies te berekenen hoeveel een kind kost. Nog moeilijker is het om die zogenaamde “kinderkost” op een rechtvaardige wijze te verdelen onder gescheiden ouders. Collega’s Elisa Callebaut en Philippe Thion van de faculteit Bedrijf en Organisatie weten daar echter raad mee en konden hun onderzoeksresultaten uitgebreid toelichten aan de Commissie voor de Onderhoudsbijdragen.

Billijke regelingen

Ouders die uit elkaar gaan, moeten een regeling treffen omtrent de kinderalimentatie. Komen zij niet tot een akkoord, dan zal de rechtbank hierover oordelen. Toch hebben rechters maar weinig houvast bij het begroten van de onderhoudsbijdrage voor kinderen. Dit maakt dat de onderhandelingen tussen de ouders vaak moeizaam verlopen, weinig resultaat opleveren en er bovendien weinig uniformiteit bestaat in de rechtspraak.

PWO-onderzoek

Hoewel rechters sinds 2010 verplicht zijn uitvoeriger te verantwoorden hoe zij tot de opgelegde onderhoudsbijdrage komen, loopt dit in de praktijk nogal eens mank, zo bleek uit het PWO-onderzoek van Elisa Callebaut en Philippe Thion. Door de complexiteit en het aantal parameters (de leeftijd van het kind, de verblijfsregeling, het inkomen van de ouders, de fiscale verrekening, …) is het rekenkundig een bijzonder moeilijke opdracht om die kost naar waarheid te begroten en objectief te verdelen tussen beide ouders. Bovendien zijn ouders niet steeds even transparant over hun nieuwe gezinssituatie en hun reële inkomen. Uit het PWO-onderzoek, dat liep van 2010 tot 2013, bleek dat de bestaande wetgeving voor verbetering vatbaar is.

Alimentatierekenen

Om die wettelijke valkuilen te omzeilen, werd begin dit jaar de Commissie voor Onderhoudsbijdragen opgericht. Deze commissie bestaat uit deskundigen uit onder meer de advocatuur, de magistratuur en het notariaat en heeft als opdracht voor het parlement aanbevelingen te formuleren over de begroting en de verdeling van de ‘kinderkost’. De leden van de commissie waren dan ook bijzonder geïnteresseerd in de resultaten van het PWO-onderzoek ‘Alimentatierekenen’. Bij dit onderzoek werden, naast meer dan 1600 vonnissen van Vlaamse jeugdrechtbanken ook de bestaande berekeningsmethodes (Renard, de Gezinsbond, Tremmery) voor kinderalimentatie geanalyseerd.

Na de toelichting door Elisa en Philippe bleek tijdens het debat met de commissieleden alvast dat tussen droom en daad niet enkel wetten staan, maar vooral ook veel praktische bezwaren. De uniciteit van elke gezinssituatie laat zich immers niet gemakkelijk vangen in een uniforme rekenmethode, zelfs al zou die wettelijk zijn opgelegd.