Facebook Pixel Amerikaanse studenten onderzoeken accenten van HOGENT-collega's - Hogeschool Gent

Amerikaanse studenten onderzoeken
accenten van HOGENT-collega's.

Deze maand bezoekt een groep Amerikaanse studenten van de University of Virginia de opleiding logopedie en audiologie van HOGENT in het kader van de internationale week van de opleiding. De studenten verblijven drie weken in Gent, om data te verzamelen voor hun onderzoeksproject rond accenten in vreemde talen, maar ook om gastlessen te volgen en kennis te maken met het werkveld. Na hun bezoek aan Gent, trekken ze verder naar Fontys hogeschool in Eindhoven voor een vergelijkbaar programma. De internationale week werd een boeiende kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en internationalisering!

Op woensdag 16 mei stonden de Amerikaanse studenten klaar om speech samples te verzamelen bij een groep nieuwsgierige studenten en HOGENT-collega’s die zich als proefpersoon hadden aangeboden. Elke proefpersoon kreeg een kort woordje uitleg over het onderzoek, en moest daarna een reeks woorden nazeggen in het Frans, het Engels en het Chinees. De gemaakte opnames worden achteraf door de studenten geanalyseerd met de hulp van akoestische software. Het onderzoeksproject staat onder leiding van de Vlaamse Filip Loncke, die in Charlottesville aan het hoofd staat van het Communication disorder international program van de University of Virginia. De studenten willen op basis van de speech samples, ingesproken door proefpersonen met respectievelijk het Nederlands, het Frans, het Engels en het Mandarijns Chinees als moedertaal, uitzoeken of de fonologische kenmerken van de moedertaal een invloed hebben op hoe je de vreemde taal uitspreekt. Van daaruit hopen ze te kunnen voorspellen welke klanken in een vreemde taal moeilijk aan te leren zijn, zodat het leren van een vreemde taal vereenvoudigd kan worden en hoe we aan accentmodificatie kunnen doen. 

Het project past binnen de internationale week die de opleiding logopedie en audiologie jaarlijks organiseert. Tijdens die week zijn er verschillende docenten- en studentenuitwisselingen. Er vindt onder andere ook een workshop rond autisme plaats, gedoceerd door prof. Jane Hilton van de University of Virginia. Aan die workshop nemen de laatstejaarsstudenten logopedie deel, maar ook logopediestudenten van Fontys Eindhoven. Daarnaast doceert Sandra Schiller uit Hildesheim lessen aan onze tweedejaarsstudenten logopedie en audiologie over interculturele competenties.

De internationale groep studenten krijgt ook de kans om kennis te maken met het onderzoek van HOGENT: ze krijgen les over het expertisecentrum EQUAL, collega Benedicte De Koker stelt de onderzoeksprojecten rond mantelzorg aan hen voor,  en ze krijgen van Stephanie Coppens te horen hoe apps binnen de logopedische revalidatie objectief beoordeeld kunnen worden. Van Anne-Mie Engelen krijgen de studenten uitleg over haar onderzoek rond hoe ouders in Vlaanderen omgaan met het opvoeden van een kindje met speciale noden. Tenslotte werken drie Amerikaanse graduate studenten logopedie aan Engelstalige webinars en aan een interdisciplinaire casus.

De contacten tussen de studenten en docenten uit de verschillende landen creëren fantastische ideeën voor nieuwe onderzoeks- en onderwijsprojecten. Zo ontstonden er ideeën voor het onderwerp van onze volgende P2P-bijeenkomst, werd de online samenwerking tussen de studenten uit de verschillende landen gefaciliteerd en brainstormden de lectoren over nieuwe onderzoekslijnen.