Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ASSESSMENT VERPLEEGKUNDIGEN

Afbeelding Assessment verpleegkundigen

Het ziekenhuis Jan-Palfijn (Gent) besliste om over te gaan tot de statutaire benoeming van een aantal verpleegkundigen die werkzaam waren in het ziekenhuis. Om aanspraak te maken op deze statutaire benoeming, schakelden zij Hudson in om een assessment uit te voeren van alle kandidaten. Dit assessment bestaat uit een schriftelijke proef en een competentiegericht interview. Om dit assessment inhoudelijk te bewaken, nam Hudson initieel contact op met CAIROS en vervolgens werd deze vraag doorgespeeld naar de vakgroep Verpleegkunde van de HoGent.

Er werd medewerking gevraagd voor beide onderdelen van het assessment:

1. Het opstellen van een competentiegerichte schriftelijke proef. Deze werd opgesteld door de vakgroep verpleegkunde en peilde naar de competenties die het Jan Palfijnziekenhuis had vooropgesteld:

     - Kwaliteit
     - Collegialiteit en samenwerking
     - Patiëntgerichtheid en klantvriendelijkheid
     - Innovatie
     - Verantwoordelijkheid

 

Na het afnemen van de schriftelijke proef, werd de vakgroep Verpleegkunde voor de 2de keer ingeschakeld om de examens te verbeteren en om op elke case een inhoudelijk advies te geven. Hiervoor werd door de vakgroep Verpleegkunde een verbetersleutel opgesteld met modelantwoorden. Na het verbeteren van de schriftelijke proeven werden de adviezen aan Hudson bezorgd en de consultants van Hudson scoorden vervolgens de beoogde competenties en de gedragsindicatoren.

 

2. Vervolgens werd de vakgroep verpleegkunde ingeschakeld om als extern jurylid te fungeren tijdens het mondelinge assessment van alle geslaagde kandidaten van de schriftelijke proef.

Het betreft een competentiegericht interview dat van alle kandidaten wordt afgenomen door een consultant van Hudson en een lid van de vakgroep verpleegkunde. Deze selectiegesprekken gaan momenteel door. Er is een arbeidspsychologe van Jan Palfijn aanwezig en de vakorganisaties worden systematisch uitgenodigd om het proces te bewaken. Vier leden vanuit de vakgroep Verpleegkunde participeren in het afnemen van deze mondelinge proeven.

Omdat de samenwerking tussen Hudson, Jan Palfijn en de vakgroep verpleegkunde zo vlot en constructief verloopt, werden ze onlangs ingeschakeld in een 2de project. Het betreft nu het assessment van de HBO5 verpleegkundigen (A2) die werkzaam zijn in Jan Palfijn, opnieuw in kader van statutaire benoemingen.