Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BALANCEREN: SOCIAAL ONDERNEMEN IN VLAANDEREN

Afbeelding Balanceren: sociaal ondernemen in Vlaanderen

Balanceren. Dat is waarin sociale ondernemers onderlegd moeten zijn: balanceren tussen sociale en economische doelstellingen, tussen empathie en zakelijkheid, tussen bedrijfsstabiliteit en sociale meerwaarde, tussen flexibiliteit en rigiditeit, tussen idealisme en realiteitszin.

Sociaal ondernemen is dan ook een complexe uitdaging. Dat mag alvast een conclusie zijn van dit boek en het onderzoek waarop het gebaseerd is. Een andere vaststelling is dat sociale ondernemers, ook in moeilijke omstandigheden, bijzonder gedreven blijven om hun sociale missie waar te maken.

Men gaat er in de traditionele manier van denken gemakkelijk van uit dat ondernemers overwegend vanuit financieel-economische motieven werken, maar toch duiken steeds meer for profit start-ups op die een sociaalmaatschappelijke missie als toonaangevend beschouwen in hun bedrijfsactiviteiten. Er bestaat dus onmiskenbaar een groeiende interesse in sociale en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, die zich vertaalt in aandacht voor het welzijn en de ontwikkeling van de medewerkers, milieubewustzijn, duurzame productieketens, fairtrade, en dergelijke.

Het onderzoek?

Dit boek bouwt voort op projectmatig wetenschappelijk onderzoek van de Hogeschool Gent, een samenwerkingsproject tussen de Faculteit Bedrijf & Organisatie en de onderzoeksgroep Sociale innovatie en Ondernemerschap van de Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde. Er werden data verzameld bij 280 sociale ondernemers in Vlaanderen. Van deze groep kregen 85 sociale ondernemers nadien een onderzoeker op bezoek voor een diepgaand  vervolggesprek. Voor de realisatie van dit boek werden extra interviews georganiseerd en werd bijkomende research verricht. Het onderzoek concentreert zich in hoofdzaak op for profit kmo’s die, omdat ze voldoen aan enkele vooraf bepaalde criteria, in aanmerking komen om als sociale onderneming te worden beschouwd. Het op die manier afbakenen van de onderzoekspopulatie betekent uiteraard niet dat grote bedrijven met een lange staat van dienst geen sociaal ondernemer kunnen zijn. Integendeel, enkele onder hen gelden op dat vlak als rolmodel.