Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

CANDIDA GIST INFECTIES SNELLER OPGESPOORD DANKZIJ HOGENT

Afbeelding Candida gist infecties sneller opgespoord dankzij HoGent

De Candida gist komt voor op onze slijmvliezen en stelt meestal geen probleem. Als ons immuunsysteem verzwakt, kan deze gist echter infecties veroorzaken waarbij snel ingrijpen de boodschap is.  In samenwerking met de Ugent en het UZGent werd een snellere opsporingstechniek voor Candida ontwikkeld zodat de juiste behandeling minstens een dag eerder ingesteld kan worden, een wereld van verschil!

Study of microbiological real time PCR (SMART)

Gisten behoren enerzijds tot de commensale flora van de mens maar kunnen anderzijds tal van aandoeningen veroorzaken. Een correcte behandeling van de patiënt komt neer op het zo goed mogelijk inschatten van het risico op candidose en candidemie en het vermijden van overbehandeling. Gisten worden in het klinisch diagnostisch lab vooral opgespoord in stalen van gynaecologische oorsprong. Daarnaast wordt gist opgespoord in het kader van de opvolging van intensieve zorg patiënten. Wekelijks worden de kolonisatiekweken gescreend op gist, MRSA en resistente gram negatieve staven (Isenberg, 2004). Tot op heden gebeurt de opsporing van gist op basis van kweek op chroomagarplaten en microscopie, wat minstens twee dagen in beslag neemt. In dit project werd een opsporingstechniek ontwikkeld waarbij  binnen een dag gerapporteerd kan worden over welke Candida species het gaat. Het betreft de internally transcribed spacer 2 regio melting curve analyse techniek (ITS2-MCA), die rechtstreeks uitgevoerd wordt op het DNA geëxtraheerd uit het klinisch staal.  Vermits men voor de diagnose niet moet wachten op de kweek van de gist, kan deze opsporingsmethode een duidelijke meerwaarde leveren voor de kwaliteit van leven van de patiënt omdat  een eventuele behandeling één tot twee dagen eerder ingesteld kan worden. In dit onderzoek werd voor de opsporing van gist de directe ITS2-MCA techniek vergeleken met twee andere methoden, nl. met de klassieke opsporingsmethode van kweek en microscopie en met de recente geïntroduceerde MALDI-TOF analyse van gist.

Hiertoe werden in dit onderzoek 200 stalen afkomstig van patiënten van de afdelingen intensieve zorgen, gynaecologie en hematologie van het UZGent  onderworpen aan de directe ITS2-MCA techniek uitgevoerd met de LC80 light cycler van Roche voor de opsporing van gist. In diezelfde stalen werd gist ook opgespoord met de twee andere technieken, nl. via de klassieke kweek en microscopie en via MALDI-TOF. Hieruit blijkt de ITS2-MCA voldoende performant te zijn voor de rechtstreekse opsporing van gist DNA uit klinische stalen, zodat men nu bezig is met het verkennen van de mogelijkheden voor de samenstelling van een qPCR kit en de ontwikkeling van een bijhorende software applicatie zodat een klinisch diagnostisch lab op een snelle en gebruiksklare manier deze resultaten kan genereren.

Gisten komen voor als (nosocomiaal) pathogeen bij de mens en zijn niet zelden geassocieerd met de vorming van biofilm. De bestrijding van de biofilm is een actueel thema. De beschreven techniek kan een handig instrument vormen om de effectiviteit van nieuwe therapieën te beoordelen.

Door de uitvoering van dit project werd een expertise opgebouwd worden in het ontwikkelen van primers, het optimaliseren van qPCR protocollen voor verschillende platformen en het uitvoeren van geautomatiseerde DNA-extractiemethodes voor de opsporing van zeer lage concentraties fungaal DNA met de ITS2-MCA techniek. Deze expertise is uitermate overdraagbaar aangezien voor vele qPCR toepassingen geautomatiseerde DNA-extracties nodig zijn. Daarnaast werd de expertise die opgebouwd wordt op vlak van melting curve analyse, ook aangewend bij de opsporing van andere micro-organismen dan gist.

Promotor van dit project is Dr. E. Van Mechelen, co-promotor is Dr. S. Vermeulen en wetenschappelijk medewerkers waren ing. E. Decat en ing. H. Duyvenjonck, van de vakgroep biomedische wetenschappen. Dit project liep in samenwerking met prof. Dr. M. Vaneechoutte van het LBR, UGent en prof. Dr. G. Claeys van het microbiologisch laboratorium, UZGent.