Facebook Pixel Community Service Learning voor studenten Bedrijfsmanagement - Hogeschool Gent

Community Service Learning voor studenten Bedrijfsmanagement

HOGENT start volgend academiejaar op de stadscampus Aalst met het opleidingsonderdeel Experience Lab waarbinnen de methodiek van Community Service Learning (CSL) wordt uitgerold. Hiermee wil HOGENT de studenten bedrijfsmanagement onderdompelen in een ervaringsgerichte onderwijsvorm die leerinhoud koppelt aan maatschappelijk engagement en die studenten daarover kritisch leert reflecteren.

De nieuwe onderwijsvorm Community Service Learning (CSL) maakt deel uit van het laatste opleidingsjaar van professionele bachelor bedrijfsmanagement (met afstudeerrichtingen accountancy-fiscaliteit, financiën en verzekeringswezen, marketing en kmo-management). Dikwijls hebben studenten uit een bedrijfseconomische richting weinig affiniteit met maatschappelijke uitdagingen in hun eigen regio. Er zijn nochtans tal van sociale organisaties die zich dag in dag uit inzetten voor een betere maatschappij. Door hen daarmee te laten kennismaken, worden ze gestimuleerd om uit hun comfortzone te treden en krijgen ze inzicht in ze hoe mee kunnen bouwen aan een betere toekomst. Zo ontstaat een win-winsituatie voor zowel de studenten, de betrokken organisaties als de opleiding zelf.

Onder de organisaties die op dit ogenblik al deelnemen, bevinden zich onder meer Broeiklas, De Gendarmerie, De Fietserij, SOS Schulden op School, De Sociale Kruidenier en Utopia. De concrete uitwerking van het opleidingsonderdeel is volop in voorbereiding en biedt nog ruimte voor bijkomende organisaties. Wie interesse heeft, kan zich dus nog altijd aanmelden. Een vereiste is wel dat de deelnemende organisaties niet enkel steunen op vrijwilligers maar een actieve werking hebben waar de student deel van kan uitmaken.

SDG’s

De studenten maken kennis met de deelnemende organisaties op de eerste lesdag. Dan worden ook de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s), voorgesteld, die het bredere kader vormen waarop dit opleidingsonderdeel gebaseerd is.

De studenten maken dan ook een keuze voor een specifieke organisatie met de daaraan verbonden opdracht. Vanaf lesweek 3 engageert elke student zich 1 dag per week (dinsdag) in de organisatie van zijn/haar keuze en biedt er ondersteuning. Uiteraard worden de taken vooraf afgestemd en in overeenstemming gebracht met het leerproces van de student.

Het is de bedoeling dat de student een specifieke opdracht uitwerkt voor de organisatie. Die kan betrekking hebben op fondsenwerving, financieel beheer, impactanalyse, communicatie, enz.

Op het einde van het semester stellen de studenten hun uitgewerkte opdracht voor aan de organisatie en de lectoren. Die output geldt als evaluatie voor het opleidingsonderdeel en levert de deelnemende organisatie vernieuwende inzichten op.

Het integreren van een dergelijk opleidingsonderdeel in de opleiding bedrijfsmanagement maakt deel uit van de maatschappelijke rol die HOGENT opneemt. Het leidt de studenten op tot future proof professionals die in hun vakgebied ook oog hebben voor de bredere maatschappelijke context en voor wie multidisciplinair samenwerken een evidentie is.

Meer info:

ruth.devreese@hogent.be

sven.dhondt@hogent.be

petra.couck@hogent.be

Publicatiedatum: 30/06/2020