Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DE GREEN DEAL VAN HOGENT

Afbeelding De Green Deal van HOGENT

Veerle Lamote (directie Onderzoek) bij de lancering van Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit op 20 september

 

HOGENT engageert zich, samen met bijna tweehonderd bedrijven en organisaties, om de komende drie jaar de biodiversiteit op de campussen te verhogen en het draagvlak ervoor te verbreden. HOGENT gaat daarvoor natuur inrichten op een campus en laat ook de Green Deal-filosofie in een rist opleidingen binnensijpelen.    

 

Het initiatief voor deze Green Deal – een overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid - kwam van  het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en het studiebureau Corridor. Investeren in meer biodiversiteit zorgt immers voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden en creëert een gezondere omgevingskwaliteit, ook op bedrijventerreinen en scholencampussen.

Het engagement van HOGENT

Concreet zal HOGENT het braakliggende terrein rond het in aanbouw zijnde gebouw T aan de Voskenslaan inrichten als natuur in afwachting van verdere bouwprojecten. Een deel van dit terrein blijft ook permanent natuur. HOGENT participeert bovendien in het lerend netwerk van kennis en ervaring.

Twee vakgroepen willen de Green Deal-filosofie, een geïntegreerde ecologisch en duurzaam georiënteerde visie,  ook laten binnensijpelen in opleidingsonderdelen gelinkt aan het openbaar groenbeheer. Zowel de vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen als de vakgroep Architectonisch Ontwerp (opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur & Landschapsontwikkeling) kiezen onder meer voor projectmatige ondersteuning via stages en bachelorproeven. HOGENT is bovendien gastheer van de eerste bijeenkomst van het lerend netwerk op 6 november.
Sylvie Van Damme en Pieter Foré,  co-auteurs van ‘Duurzaam ontwerpen van groene ruimten’  en docenten/onderzoekers aan onze School of Arts – zullen op basis van dat vademecum een infosessie aanbieden aan het lerend netwerk.

Lerend Netwerk: Infomarkt 6/11

Sta je te popelen om meer biodiversiteit op je bedrijf te brengen? Kan je nog inspiratie gebruiken? Wil je weten wat werkt en wat niet?
Kom dan op 6 november zeker naar het eerste Lerend Netwerk met infomarkt waar je na een inspirerend openingsmoment met al je vragen terecht kan bij experten. De ondersteunende partners (studiebureaus, aannemers, enz.) staan je graag met raad en daad bij om van je idee een succesverhaal te maken. Het is ook het ideale moment om te netwerken met andere deelnemers en ervaringen uit te wisselen.

Infomarkt 6/11 praktisch