Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DOE-WORKSHOPS

Afbeelding DOE-Workshops

Hoe het begon...

De studenten van de professionele bachelor chemie komen voor hun stage dikwijls terecht in een omgeving waar ze worden ingeschakeld voor het optimaliseren van een analytische methode, het optimaliseren van een meetproces, het vinden van de optimale parameters bij het ontwikkelen van een nieuw product, …. De promotoren stelden vast dat in veel bedrijven voor deze methode/ proces/ product-ontwikkeling wordt gesteund op de OFAT methode (One Factor at A Time). Bij deze methode wordt 1 parameter geoptimaliseerd, terwijl alle andere parameters constant worden gehouden. Dit neemt veel tijd in beslag en leidt doorgaans niet tot de meest optimale parameters. Een bedrijf zal met deze OFAT nooit in staat zijn de meest efficiënte en performante methode op te stellen. Product-en procesoptimilasaties kunnen efficiënter en sneller worden uitgevoerd met de systematische DOE (Design Of Experiments) aanpak. De efficiëntie bevindt zich in het uitvoeren van minder experimenten (en dus het consumeren van minder materiaal) waarbij bovendien de interacties tussen de verschillende parameters in kaart worden gebracht!

Tijdens het curriculum van deze studenten komt de DOE strategie (nog) niet aan bod. De lectoren uit de opleiding waren er echter van overtuigd dat het belangrijk was de huidige stagestudenten in contact te brengen met deze methode. De studenten maken gedurende 11 weken deel uit van een professioneel team. Door hen vertrouwd te maken met de DOE aanpak en de voordelen ervan, hopen ze dat de studenten meer bekendheid geven aan deze methode.

De stagestudenten werden dan ook op 1 maart uitgenodigd op de campus Schoonmeersen voor een introducerende DOE workshop. De stagementoren werden eveneens uitgenodigd. De opkomst vanuit het werkveld was eerder beperkt, waaruit blijkt “onbekend is onbemind”.

... en hoe het verdergaat!

Deze eerste verkennende workshop is slechts de start. De vakgroep Exacte Wetenschappen wil  meer reclame maken omtrent de expertise die ze bezitten op DOE vlak. De organisatie van een tweede DOE sessie zal worden ingepland tegen (vermoedelijk) eind 2016. De inhoud ligt nog niet vast maar er zullen alvast meer case studies behandeld worden. Het zijn net die praktische voorbeelden die mensen kunnen overtuigen hun strategie aan te passen.

De Workshop georganiseerd op 1 maart heeft de vakgroep nog meer gestimuleerd om op de ingeslagen weg verder te gaan! Ze willen zich niet beperken tot het informeren van bedrijven omtrent de DOE methodologie, ze willen hen bovendien ondersteunen in het toepassen van deze DOE aanpak in hun activiteiten.

Meer weten? Stuur een mailtje naar christel.meert@hogent.be