Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DRIE NIEUWE ONDERZOEKSPROJECTEN GOEDGEKEURD

Afbeelding Drie nieuwe onderzoeksprojecten goedgekeurd

Goed nieuws voor de HoGent! Binnen de Interreg-programma’s Twee Zeeën en Europa werden zopas twee onderzoeksprojecten goedgekeurd waarin de HoGent partner is, ‘Grassification’ en ‘Innocastle’. Ook bij de eerste projectoproep Landbouw – Natuur van de Vlaamse Overheid viel de HoGent als projectpartner in de prijzen met het goedgekeurde project FABuleus Platteland. Boeiende tijden dus voor de betrokken onderzoekers en vakgroepen!

Grassification

Het Interreg-project Grassification zet in op het valoriseren van de reststroom bermgras en op het optimaliseren van de volledige waardenketen rond dit restmateriaal, om zo de biogebaseerde, circulaire economie een stapje dichterbij te brengen.

Onder leiding van coördinator UGent gaan de dertien deelnemende partners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk op zoek naar manieren om bermgras op een betaalbare en efficiënte manier te valoriseren door toepassingen te ontwikkelen waar lokale overheden en de industrie op termijn mee aan de slag kunnen.

In de eerste fase van het project wordt de bevoorrading en de primaire verwerking van bermgras bestudeerd. In de tweede fase zal het potentieel van grasvezels - onder vorm van graspellets – onderzocht worden, met name voor gebruik in bouwmaterialen en biocomposieten.

Combinaties van grasvezels en houtmaterialen zullen eveneens geëvalueerd worden. Daarbij komt ook de afwerking van deze producten in de kijker, bijvoorbeeld via coaten, om de levensduur van de nieuwe producten te verlengen.

Vervolgens zal er via een GAP-analyse en een marktstudie bepaald worden wat de beperkingen en de technische mogelijkheden zijn van het werkveld, om bermgras optimaal te kunnen valoriseren. De vakgroep Mode-, Textiel- en Houttechnologie is betrokken bij elke fase van het project. Je kan onderzoeker Dries Vansteenkiste contacteren voor meer informatie.

Innocastle

De vakgroep Architectonisch ontwerp is als partner betrokken bij een tweede goedgekeurd Interreg-project, Innocastle. Een Europees netwerk van partners uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Roemenië en België gaat op zoek naar manieren om historische kastelen, landhuizen en landgoederen te doen herleven en om de toekomst van dit Europese culturele erfgoed te verzekeren.

De HoGent zal het voortouw nemen bij het ontwikkelen van een methodologie voor een basisonderzoek, waarbij alle beleidsinstrumenten rond dit erfgoed geanalyseerd worden. De resultaten van dit basisonderzoek zullen dan gebruikt worden om voorstellen te doen om het huidige beleid te hervormen, zodat dit type erfgoed een drijfveer kan worden voor plattelandsontwikkeling en innovatie.

Voor meer informatie over dit project kan je contact opnemen met onderzoeker Sylvie Van Damme.

Binnen de eerste project-oproep ‘Landbouw – Natuur: op zoek naar een win-win’ tenslotte, is de HoGent, met de vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen, ook betrokken bij een pas goedgekeurd project, FABuleus Platteland. Het project beoogt de win-win situatie tussen landbouw en natuur te demonstreren door de voordelen van nuttige insecten, als onderdeel van een functionele agrobiodiversiteit, te demonstreren aan Vlaamse land- en tuinbouwers. De projectpartners plannen dit te doen door een economisch rendabel biobedrijf uit te bouwen tot een demobedrijf voor agrobiodiversiteit. Wil je graag meer weten over dit project, dan kan je contact opnemen met Joachim Moens.