Facebook Pixel Duurzame rundvleesproductie in Vietnam dankzij HOGENT - Hogeschool Gent

Sinds 2017 werden er op de proefboerderij van de Universiteit van Ho Chi Minh City 60 koeien van het lokale ras (Bos indicus) geïnsemineerd met hoge rendementsrassen (Bos taurus). De moederdieren en hun kalveren werd gedurende 2 jaar nauwgezet opgevolgd en op 18 April werden in Hué (Vietnam) de resultaten en conclusies van dit project (een VLIRUOS-project van HOGENT) voorgesteld aan onderzoekers, voorlichters en private ondernemingen. Dankzij deze nieuwe bevindingen en inzichten kan de veeteelt in Vietnam een stapje verder zetten richting duurzame landbouw.  En daar zijn we samen met de Vietnamese onderzoekers heel fier op.