Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

EEN NIEUWE CAMPUS GEOPEND... VOOR VARKENS!

Afbeelding Een nieuwe campus geopend... voor varkens!
UGent, foto Christophe Vander Eecken

Op 21 april openden de Hogeschool Gent, de UGent en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een gemeenschappelijke onderwijs- en onderzoeksvarkensstal, op de terreinen van het ILVO in Melle. Onder het goedkeurend oog van minister van Onderwijs Hilde Crevits, openden de administrateur-generaal van het Ilvo Joris Relaes, rector van de UGent Anne De Paepe en decaan van de Faculteit Natuur en Techniek van HoGent Patrick Steelandt de gloednieuwe Varkenscampus.

Studenten, lesgevers en onderzoekers van de drie partnerinstellingen zullen de stallen gebruiken voor zowel onderwijs als onderzoek. Met haar 6 miljoen varkens en een exportwaarde van 1,6 miljoen euro per jaar is de varkenshouderij immers een belangrijke economische sector in Vlaanderen. Bovendien zijn er nog heel wat uitdagingen op het vlak van diergeneeskunde, veevoeding, management, milieu en dierenwelzijn.

Bij de bouw van het nieuwe complex werden specifieke eisen gesteld aan de inrichting. De compartimentering in hokken maakt vergelijkende proeven mogelijk tussen gescheiden groepen van dieren. De scheidingen zijn doorgetrokken tot in de mestkelders, waardoor ook analyses op mest, luchtkwaliteit en emissies mogelijk zijn. De varkensstal biedt plaats aan 105 zeugen, 600 biggen en 750 vleesvarkens. Docenten en onderzoekers uit verschillende vakgroepen krijgen nu de mogelijkheid om deel te nemen aan lopende onderzoeksprojecten of om zelf, in samenwerking met de partners, nieuwe projecten uit te werken en experimenten op te zetten in de proefstal.

Bovendien is de varkenscampus het schoolvoorbeeld van een authentieke leeromgeving. De studenten uit de afstudeerrichtingen dierenzorg en landbouw van de opleiding agro- en biotechnologie kunnen tijdens hun opleiding van op de eerste rij het management van een varkensbedrijf volgen. Door praktijksessies, stages,… doen ze de broodnodige ‘hands-on’ ervaring op voor hun latere beroep.

De varkenshouderij is een belangrijke economische sector in Vlaanderen, goed voor 6 miljoen varkens en een exportwaarde van 1.6 miljoen euro per jaar. Het nieuwe varkenscomplex biedt dus unieke mogelijkheden voor zowel onderwijs als onderzoek en is een nieuw bewijs van de jarenlange, vruchtbare samenwerking tussen de HoGent, de UGent en het ILVO.

Benieuwd naar meer foto's en filmpjes?