Facebook Pixel Engagefonds helpt studenten om maatschappelijk verschil te maken - Hogeschool Gent

Engagefonds steunt studenten die maatschappelijk verschil maken

Een briljant idee hoeft niet meteen veel te kosten maar kan een wereld van verschil maken. Met het fonds 'ENGAGE: Small things matter’ helpt HOGENT haar studenten om het verschil te maken. Studenten worden aangemoedigd maatschappelijke engagementen aan te gaan. Ze kunnen een beroep doen op het fonds om hun initiatieven en engagementen te ondersteunen met een financiële bijdrage van maximaal 500 euro.

Volgende projecten ontvingen in 2020 een toelage uit het HOGENT Engagefonds:

 

Chapulski project - Luka Verhaeghe

Luka Verhaeghe gebruikt het Engagefonds om samen met de internationale vrijwilligers van het For a purpose-project te bouwen aan een doveninternaat voor 60 jongeren op de locatie van het internaat in Tulsipur, Dang district in Nepal. Het project wordt gebouwd volgens de earthbag-architectuur, een aardbeving-, vuur- en kogelbestendige techniek met lage bouwkosten. De dove jongeren worden zelf intensief betrokken bij het bouwproject en krijgen een bijdrage voor hun werk.

Huistaakbegeleiding op maat! In het Scheldeoord - Nuray Eyri

De huistaakbegeleiding op maat! in het Scheldeoord is gestart op 17 februari 2019. Naast de huistaakbegeleiding worden ook verschillende activiteiten georganiseerd. Het gaat hierbij om ontspannende activiteiten zoals een filmnamiddag of paasontbijt maar eveneens om activiteiten die de kinderen meer bewust maken van hun eigen situatie. Problemen van mensen in een kwetsbare situatie vaak te weinig aandacht. Het huistaakproject probeert hierin verandering in te brengen door de wijk te beschouwen als één grote familie. Zo worden signalen die kunnen wijzen op problemen sneller opgevangen en kunnen de juiste beleidspartners sneller aangesproken worden om tot oplossingen te komen.


Snoezelruimte voor de Kariboes scouts - Cheyenne Willems

Vier enthousiaste HOGENT-studenten (Charlotte Goossens, Maya Caterin, Hera Vangheluwe en Cheyenne Willems) dienen samen een project in voor de oprichting van een inclusieve scoutsgroep in de Gentse regio. Vorig jaar kregen ze 500 euro ondersteuning voor de oprichting. Omdat we bij HOGENT dit project een zeer warm hart toedragen werd dit jaar 150 euro toegekend voor de inrichting van een Snoezelruimte.

Watervoorziening Ghana - Joke Farinon

Wanneer HOGENT-studente Joke Farinon in Ghana geconfronteerd wordt met de waterschaarste die er heerst besluit ze te investeren in een waterpomp. Joke organiseert het plaatsen van een waterpomp samen met de plaatselijke bevolking en ze blijft ook zorgen voor het onderhoud, de reparaties, de electriciteitsfacturen enzovoort. Voor haar werk is Joke trouwens gewaardeerd met een lokaal ambassadeursschap. Joke geeft blijk van grote ondernemingszin en daadkracht. Ook dit zijn waarden die HOGENT wenst uit te dragen en die mee aan de grondslag lagen voor het oprichten van het HOGENT Engagefonds.