Facebook Pixel Ergotherapie HOGENT werkt samen met Rwanda en Zuid-Afrika - Hogeschool Gent

Ergotherapie HOGENT werkt samen met Rwanda en Zuid-Afrika.

HOGENT werkt al jaren samen met de Universiteit van Rwanda - College of Medicine and Health Science (UR-CMHS) bij de uitbouw van een ergotherapieopleiding in dat land. Die internationale samenwerking werd eind augustus op een internationaal congres in Rwanda bestendigd via een 'Memorandum of Understanding'. Ook de Universiteit van Stellenbosch (SU, Zuid-Afrika) is bij het partnerschap betrokken. Drijvende kracht achter de samenwerking is Anne-Mie Engelen, praktijklector ergotherapie aan HOGENT.

De vakgroep en de opleiding droegen, onder leiding van Anne-Mie Engelen, bij tot het uitbouwen van een vierjarige bacheloropleiding ergotherapie aan CMHS. Dit project wordt mee gesteund door Handicap International. Intussen zijn de eerste ergotherapeuten in Rwanda afgestudeerd. Twee daarvan zijn geselecteerd om zich verder te bekwamen in hun vak via een masteropleiding. En hier komt de Universiteit van Stellenbosch in het verhaal, aangezien de geselecteerde studenten daar de masteropleiding volgen. Dat is een bewuste keuze, legt Anne-Mie Engelen uit: “We stelden vast dat werken als ergotherapeut in Europa en Afrika zeer verschillend is, dus leek het ons aangewezen om de studenten verder op te leiden in een voor hen meer vertrouwde context. Vandaar dat we er een Afrikaanse universiteit hebben bij betrokken. Dat is dus Stellenbosch geworden.”

Toekomstige kansen ik kaart brengen

Behalve op het professionaliseren van de opleiding, heeft het Memorandum of Understanding eveneens betrekking op het delen van Europese, Afrikaanse en internationale expertise via mobiliteit van onderwijzend personeel en studenten, internationale studentenprojecten en coördinatie van Europese, Afrikaanse en internationale projecten. De internationale samenwerking moet ook toekomstige gemeenschappelijke kansen in kaart brengen, op het gebied van ergo-onderwijs, onderzoek en diensten, maar evenzeer in andere disciplines zoals logopedie en audiologie en sociaal werk.
“De bedoeling is om van elkaar te leren en te komen tot een gemeenschappelijke Noord-Zuid-werking”, situeert Anne-Mie Engelen. “In het Zuiden is de invalshoek anders, maar bijvoorbeeld op het vlak van inclusie en de ondersteunende rol van de gemeenschap kunnen wij veel van hen opsteken.” Daarbij heeft Anne-Mie Engelen een coördinerende, maar vooral verbindende rol. “Mensen samenbrengen, is wat ik doe”, vat ze samen.