Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

EVALUATIERAPPORT INSTELLINGSREVIEW

Afbeelding Evaluatierapport instellingsreview

In de lente van 2016 bezocht een externe reviewcommissie - aangesteld door de Nederlandse-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) - onze hogeschool. Het onderwijsbeleid en het systeem voor de borging van de onderwijskwaliteit van de opleidingen werden door de reviewcommissie grondig bestudeerd. Uit het evaluatierapport kwamen zowel positieve punten als werkpunten naar voren.

De HoGent biedt meer dan een basispakket

Volgens de reviewcommissie is de HoGent een lerende organisatie waar studenten meer krijgen dan alleen maar een basispakket onderwijs. Het is een hogeschool met:

  • hoge ambities op het vlak van kwaliteitsnormen en -besef
  • een heldere en breed gedragen visie op onderwijsbeleid en -kwaliteit
  • bijzondere aandacht voor het welbevinden van de student
  • een ruime mate van autonomie en vertrouwen in de medewerkers
  • geëngageerde docenten en professionele ondersteunende diensten
  • een actieve en sterke betrokkenheid van het werkveld
  • een levend(ig)e en geïntegreerde kwaliteitscultuur, gericht op overleg, samenwerking en verbetering

Warme sfeer en cultuur van openheid en communicatie

Tijdens de gesprekken kon de commissie kennismaken met de kwaliteitscultuur binnen de HoGent, die aanwezig is op alle niveaus en bij alle actoren van de HoGent. Volgens de commissie komt die kwaliteitscultuur in de hele hogeschoolomgeving naar voren, met een warme sfeer en cultuur van openheid en communicatie en een duidelijk en coherent systeem van interne kwaliteitszorg. De visie is helder, het beleid is gekend en de neuzen van alle betrokkenen staan in dezelfde richting. Vooral de kenmerken studentgecentreerd en authentiek onderwijs zijn doorleefd en alomtegenwoordig.

De commissie heeft de hogeschool ook ter overweging meegegeven om voor de nodige rust en ademruimte te zorgen in de organisatie door verder focus te brengen binnen de gekozen beleidsopties en verbeterdoelen.

Enthousiaste en dynamische medewerkers

De commissie heeft tijdens de locatiebezoeken zeer enthousiaste en dynamische medewerkers gezien met een grote zin voor verantwoordelijkheid ten opzichte van studenten, vakgroep, opleiding en hogeschool. Volgens de commissie drijft de hogeschool op de kwaliteit van haar personeel.

Deze positieve vaststellingen mogen echter niet verhelen dat studentgecentreerd onderwijs een arbeidsintensief proces is en in belangrijke mate drijft op de kwaliteit en het enthousiasme van het personeel. Het is volgens de commissie dan ook een uitdaging om die positieve dynamiek van ‘de trekkers’ te bewaren en waar nodig over te dragen op ‘de volgers’ zodat alle medewerkers zich gemotiveerd scharen achter het onderwijsproject van de hogeschool. De werkdruk vormt volgens de commissie op dit ogenblik geen probleem maar is wel een uitdaging voor het beleid.

De commissie heeft kennisgemaakt met een sterke en kwaliteitsvolle instelling en met medewerkers die over het algemeen zeer tevreden zijn over ‘hun’ hogeschool, over het gevoerde beleid en over de aanpak binnen de organisatie.

Het volledige rapport kan je nalezen via deze link.