Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

FISCALE STIMULANS VOOR STUDENT-ONDERNEMERS

Afbeelding Fiscale stimulans voor student-ondernemers

Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. De Federale Regering heeft daarover een voorstel principieel goedgekeurd. Het voorstel creëert een statuut voor student-ondernemers tussen 18 en 25 jaar. Volgens minister van Werk en Economie Kris Peeters wordt ondernemen als student hiermee even aantrekkelijk als jobstudent zijn. De nieuwe regeling gaat vermoedelijk in vanaf begin 2017.

Het statuut student-ondernemer voorziet in het volgende:

  1. Een voordelige bijdrageregeling aan het sociaal statuut voor de student-ondernemer die een inkomen heeft dat lager is dan de drempel die geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep:
    1. geen bijdragen verschuldigd als zij jaarlijkse inkomsten hebben die lager zijn dan 6.505,33 euro
    2. tarief van 21% (20,5% vanaf 2018) op de inkomstenschijf tussen 6.505,33 euro en de beroepsinkomstendrempel van 13.010,66 euro
  2. Het behoud van rechten inzake gezondheidszorgen (als persoon ten laste als zijn inkomsten lager zijn dan 6.505,33 euro en als titularis als hij bijdragen betaalt)
  3. De inkomsten als student-ondernemer worden voor het bepalen of iemand fiscaal ten laste is, gelijkgeschakeld met de jobstudenten. Diezelfde gelijkschakeling wordt ook doorgevoerd voor studenten in een stelsel van duaal leren. Concreet voor dit jaar 2016 zullen jongeren met inkomsten en vergoedingen verkregen uit het alternerend of duaal leren tot 6.535 euro toch nog fiscaal ten laste blijven van hun ouders.