Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

FONDSENWERVING IN BELGIË: EEN ANALYSE

Afbeelding Fondsenwerving in België: een analyse

Naast subsidies en eigen marktinkomsten vormen vrijwillige bijdragen/giften een derde inkomstenbron voor non-profitorganisaties. Dit onderzoek focust op deze laatste bron van inkomsten. Fondsenwerving wordt in dit onderzoek hoofdzakelijk beperkt tot het werven van vrijwillige bijdragen van particulieren in de vorm van geld. Maar ook andere aspecten (werven bij bedrijven, enz.) krijgen de nodige aandacht, omdat ze ontegensprekelijk deel uitmaken van een fondsenwervingsstrategie. 

Onderzoek naar  private fondsenwerving in België is vrij beperkt. Het bestaande onderzoek is vooral gericht op de geefzijde van fondsenwerving. De marketing- of organisatiezijde bleef tot nu toe onderbelicht. Vanuit marketingstandpunt is er nochtans nood aan onderzoek dat organisaties kan helpen hun fondsenwerving te professionaliseren. Een eerste stap is een duidelijk beeld scheppen van hoe organisaties in België aan fondsenwerving doen.

Meer lezen? Surf dan naar de webpagina van het onderzoeksproject!