Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

FOTOTENTOONSTELLING 'MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID IN BEELD'

Afbeelding Fototentoonstelling 'Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld'

Aan de hand van een fotografieproject, op initiatief van de Hogeschool Gent, brachten zij hun verhaal in beeld en stonden ze stil bij hun positie in de samenleving en de rol die kwetsbaarheid daarbij speelt. Door de deelnemers van het project een camera aan te reiken, werden ze uitgenodigd om hun persoonlijke ervaringen in beeld te brengen en aangemoedigd om te reflecteren over hun eigen identiteit en positie in de samenleving.

Door middel van tien thema’s die als rode draad door de verhalen en beelden lopen, nemen zij de toeschouwer mee in hun dagelijks leven en hun positie in de samenleving. Ze nodigen de toeschouwer hiermee uit om stil te staan bij thema’s als inclusief burgerschap, vermaatschappelijking van de zorg en kwetsbaarheid.

Hun foto’s en verhalen reizen door Vlaanderen en kunnen ook bij u worden tentoongesteld om meer bewustzijn te creëren rond maatschappelijke kwetsbaarheid, om de taboesfeer rond psychische problemen te doorbreken, om vooroordelen in te ruilen voor een realistischere beeldvorming over personen met een psychische achtergrond en/of middelengebruik. Geïnteresseerd? Neem contact op met Jessica Demaeyer.