Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

GO FOR GREEN

Afbeelding Go for green

We kunnen maar beter spaarzaam en zorgzaam omspringen met ons milieu. Onze samenleving heeft dringend geschoolde specialisten nodig die oprecht begaan zijn met milieu en duurzame ontwikkeling. Mensen die vanuit verstandige inzichten meewerken aan een groots project: de volgende generaties een betere wereld geven.

De HoGent biedt gespecialiseerde opleidingen aan die je opleiden tot een expert in groene materie: milieubeleid, duurzaam ondernemen, milieutechnologie, leefmilieu, ... Elke opleiding heeft een eigen focus en combineert inspirerende lessen met praktijkervaringen.

Welke opleiding je ook kiest, het eindresultaat is altijd hetzelfde: een sterk diploma, een kwaliteitslabel dat deuren opent op de arbeidsmarkt en van jou een gegeerde kracht maakt.

De toekomst is aan de groene doeners!

 

Milieu- en duurzaamheidsmanagement

Milieu- en duurzaamheidsmanagement focust naast milieu en duurzaamheid ook op, maatschappelijk verantwoord ondernemen en kwaliteit en welzijn op het werk. Je benadert milieu en duurzaamheid vanuit een torenvalkblik, waarbij je zowel focust op milieubeleid, milieutechnologie, milieuwetgeving, ruimtelijke ordening, ecologie, mobiliteit, energie, transitie en carbon footprint. Je vertrekt hierbij steeds vanuit een bedrijfseconomische insteek en dankzij talrijke projecten en bedrijfsbezoeken worden theoretische inzichten aan de praktijk getoetst. Ook de opleiding “welzijn op het werk” is in de opleiding ingebed. Zo verkrijg je niet alleen het attest Milieucoördinator B maar ook Preventieadviseur niveau II. Preventie niet meteen je ding? Geen probleem, je kan ook kiezen voor een internationale ervaring en in het buitenland je milieucompetentie verder uitdiepen.

Milieuzorg

Heb je een sterke affiniteit met wetenschappen en hou je er ook van om in een labo te flaneren? Dan is deze richting iets voor jou. De afstudeerrichting milieuzorg biedt een geïntegreerde aanpak van chemie, (micro)biologie en technologie in dienst van de integrale milieuzorg. Je leert omgaan met diverse technieken voor water- en luchtzuivering, geluidsmeting, bodemsanering, afvalverwerking, ecologie, ecotoxicologie, en natuurbeheer. De focus ligt op onderzoek en analyse. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Er is ook de nodige aandacht voor milieuwetgeving- en recht, beleidsvorming, administratie en milieuzorgsystemen in bedrijven en in de overheid. Dankzij jouw kennis blijft geen enkel milieuvraagstuk onopgelost.

Groenmanagement

Binnen groenmanagement, kies je al vanaf het eerste jaar voor de specialisatie groen- of plantmanagement.
Groenmanagement
De groenmanager is de specialist inzake de aanleg, het beheer en het management van tuinen, openbaar groen en landschappen, natuur en bos. Je combineert je kennis voor fauna en flora met technische en beheerkundige vaardigheden. Je verwerft inzicht in de diversiteit aan biotopen, de waarden en functies van bos- en natuurterreinen.
Plantmanagement
In plantmanagement staan dan weer de kennis van de groente-, fruit- en sierteelt centraal. Maar er is meer. Je leert planten kennen in al hun aspecten, zo ook veredeling, in-vitrocultuur, biologische en geïntegreerde bestrijding, bedrijfsbegeleiding, ... Zo maak je kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen in de sector en verruim je je kansen op tewerkstelling.

Landschaps- en tuinarchitectuur

Als het omgaan met planten en tuinen je in de vingers zit, als je wil nadenken over de kwaliteit van het stadsbeeld, als je wil zorgen voor de natuur, voor het milieu en voor waardevolle landschappen dan is de bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur iets voor jou. De opleiding vormt je tot ontwerper van tuinen, stedelijk groen en landschappen. Je combineert esthetica en functionaliteit tot een realiseerbaar idee en een duurzaam project. In het eerste jaar zijn tuinen het hoofdthema. Je leert hoe je deze kan ontwerpen, hoe je de beplanting ervoor kiest en hoe je de nodige bouwkundige elementen ontwikkelt. In het tweede jaar evolueer je in je leerproces door je kennis en ervaring toe te passen op de stad en zijn publieke ruimtes. Het derde jaar bestaat enerzijds uit een stage in een studiebureau of op een openbare dienst in binnen- of buitenland en anderzijds uit het ontwerp en de planning van landschappen.