Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

GRENZELOOS BIOBASED ONDERWIJS: OPSTART PARTNERSCHAP TUSSEN DE HOGENT EN 13 ANDERE INSTELLINGEN

Afbeelding Grenzeloos Biobased Onderwijs: opstart partnerschap tussen de HoGent en 13 andere instellingen

Grenzeloos Biobased Onderwijs: opstart partnerschap tussen de HoGent en 13 andere instellingen

Op 18 januari ontvangt de HoGent 13 Vlaamse en Nederlandse partners voor de opstart van het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’. Doel van het project is om in drie jaar tijd meer en beter gekwalificeerd personeel op te leiden voor het toenemende aantal bedrijven in de grensregio dat 'groene' grondstoffen gebruikt als brandstof en voor productinnovatie. Die ontwikkeling biedt veel kansen voor de economie in de regio en kan op termijn zo'n 1500 nieuwe banen opleveren.

Het project krijgt 1,5 miljoen euro steun van Interreg Vlaanderen-Nederland, evenveel als wat de partners zelf investeren. De provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor een cofinanciering van 76.000 euro. Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Biobased economy is in de Koepelvisie Delta Region 2030 gekozen als één van de drie topclusters en driver voor innovatie en specialisatie in de Nederlands-Vlaamse Delta Regio. Met de aanwezigheid van een grote agro- en chemische sector, een gunstige geografische ligging en de samenwerking tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden kan de grensregio een unieke voortrekkersrol op zich nemen.

Kansen in de 'Biobased economy'

De 'biobased economy', waarin fossiele brand- en grondstoffen plaatsmaken voor 'groene' alternatieven, zorgt voor innovaties en businesskansen in diverse traditionele sectoren zoals agro-food, bouw, chemie, textiel en maritiem. Vlaanderen en Nederland zijn koplopers op het gebied van biobased economy, maar de kennis van de huidige werknemers in de industrie schiet nog te kort om de groeipotentie van de sector te benutten. Ook sluiten de onderwijsprogramma’s op middelbaar, hogeschool- én universitair niveau nog onvoldoende aan op de (toekomstige) vraag uit het bedrijfsleven en is er behoefte aan betere trainings- en oefenfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven. Omdat aan beide kanten van de grens dezelfde uitdagingen en kansen liggen, hebben de partners binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' besloten hun krachten te bundelen. 

Samenstelling partnerschap

Het partnerschap Grenzeloos Biobased Onderwijs bestaat uit:

 • Gemeente Dordrecht / Regionaal programma Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden (coördinator)
 • VZW Instituut van het Heilig Graf (Vlaanderen)
 • Hogeschool Inholland (Zuid-Holland)
 • Stichting Avans (West-Brabant)
 • Universiteit Hasselt (Vlaanderen) 
 • Bio Base Europe Training Center (Zeeland)
 • ROC West-Brabant (West Brabant)
 • HoGent (Vlaanderen)
 • VITO NV (Vlaanderen)
 • Strategische Projectorganisatie Kempen (Vlaanderen)
 • Thomas More Kempen (Vlaanderen)
 • Stichting Biobased Delta (Nederland)
 • HZ University of Applied Science (Zeeland)
 • St. ROC Zuid-Holland Zuid, Da Vinci College (Zuid-Holland)