Facebook Pixel Het opleidingscentrum: de nieuwe basisentiteit van HOGENT - Hogeschool Gent

Het opleidingscentrum: de nieuwe basisentiteit van HOGENT

Het opleidingscentrum is de nieuwe basisentiteit van HOGENT. Elk onderwijzend personeelslid wordt aan één opleidingscentrum gekoppeld. Dat opleidingscentrum is voor die persoon het HR-huis dat de opdracht bepaalt en dat evalueert. Daarnaast coördineert en managet het opleidingscentrum de werking van de opleidingen die eraan verbonden zijn. Het is multidisciplinair samengesteld en weerspiegelt zo het multidisciplinaire karakter van de onderwijspraktijk en van de beroepssector waarop die de student voorbereidt.

In zijn meest eenvoudige samenstelling (en meest voorkomend vorm) omvat een opleidingscentrum een bacheloropleiding en de daaraan gerelateerde postgraduaten, (na)vormingen, studiedagen en micro-degrees (bv. het opleidingscentrum Agro- en Biotechnologie). 

Om inhoudelijke en organisatorische redenen kan er ook voor geopteerd worden om opleidingscentra op te richten rond een cluster van aan elkaar verwante afstudeerrichtingen (bv. het opleidingscentrum Recht en Duurzaamheid),  rond verwante bacheloropleidingen (bv. het opleidingscentrum Lerarenopleiding).

Overzicht:
Departement Lerarenopleiding (DLO)

Opleidingscentrum Basisonderwijs

 • de educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs
 • de educatieve bacheloropleiding lager onderwijs
 • de verwante postgraduaten, (na)vormingen, studiedagen en micro-degrees

Opleidingscentrum Secundair onderwijs algemene vakken en Verkorte educatieve:

 • de educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs: algemene vakken(AV)
 • het verkort traject van de educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs (VEBA)
 • de aan bovengenoemde opleidingen verwante postgraduaten, (na)vormingen, studiedagen en micro-degrees

Opleidingscentrum Secundair onderwijs lichamelijke opvoeding/bewegingsrecreatie

 • de educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs: lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie
 • de aan bovengenoemde opleiding verwante postgraduaten, (na)vormingen, studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Educatief graduaat:

  • de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs 
  • de aan bovengenoemde opleiding verwante postgraduaten, (na)vormingen, studiedagen en micro-degrees

  Departement Gezondheidszorg (DGZ)

  Opleidingscentrum Biomedische Laboratoriumtechnologie

  • bachelor biomedische laboratoriumtechnologie
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Ergotherapie

  • bachelor ergotherapie
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Logopedie en Audiologie

  • bachelor logopedie en audiologie
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Voedings- en Dieetkunde

  • bachelor voedings- en dieetkunde
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Verpleegkunde

  • bachelor verpleegkunde
  • banaba zorgmanagement
  • banaba intensieve zorg en spoedgevallenzorg
   (na 2021-2022 niet meer aangeboden)
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Departement Sociaal-Agogisch Werk (DSA)

  Opleidingscentrum Sociaal Werk

  • bachelor sociaal werk
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Orthopedagogie

  • bachelor orthopedagogie
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Departement Omgeving (DOG)

  Opleidingscentrum Vastgoed

  • bachelor vastgoed
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Houttechnologie

  • bachelor houttechnologie
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Departement IT en Digitale Innovatie (DIT)

  Opleidingscentrum Digitale Innovatie

  • bachelor toegepaste informatica
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Departement Bedrijf en Organisatie (DBO)

  Opleidingscentrum Financieel Management

  • bachelor bedrijfsmanagement,
   afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit
  • bachelor bedrijfsmanagement,
   afstudeerrichting financie- en verzekeringswezen
  • banaba toegepaste fiscaliteit
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum KMO-, Retail- en Logistiek Management:

  • bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting KMO-management
  • bachelor bedrijfsmanagement,
   afstudeerrichting logistiek management
  • bachelor retailmanagement
  • banaba internationaal bedrijfsmanagement
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Marketing

  • bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting marketing
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Recht en Duurzaamheid

  • bachelor bedrijfsmanagement,
   afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement
  • bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Office Management

  • bachelor office management,
   afstudeerrichting business & languages
  • bachelor office management,
   afstudeerrichting business translation and interpreting
  • bachelor office management,
   afstudeerrichting Health Care Management
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Departement Biowetenschappen en Industriële Technologie (DBT)

  Opleidingscentrum Agro- en Biotechnologie

  • bachelor agro- en biotechnologie
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Chemie

  • bachelor chemie
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Industriële Technologie

  • bachelor elektromechanica
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  Opleidingscentrum Mode en Textiel

  • bachelor modetechnologie
  • bachelor textieltechnologie
  • verwante postgraduaten, (na)vormingen,
   studiedagen en micro-degrees

  De School of Arts en de entiteit GO5 worden hier buiten beschouwing gelaten. GO5 wordt als entiteit sui generis behouden conform beslissing IO/B/2019/ONDW/75006.

  De indeling van de opleidingscentra kwam tot stand middels een participatief proces via de huidige faculteiten en de toekomstige clusters van verwante opleidingen in departementen. Die aanpak werd gefaciliteerd door de leden van de drie faculteiten binnen het transitiebureau en werd goedgekeurd door het transitiebureau, dat met het oog op de nieuwe organisatiestructuur voor HOGENT bevoegd is voor het rapporteren aan het bestuurscollege.

  De algemeen directeur legt de nieuwe structuur uit

   

  Publicatiedatum: 07/07/2020