Facebook Pixel Hoe mantelzorgers de coronaperiode beleven: onderzoeksrapport beschikbaar - Hogeschool Gent

Hoe mantelzorgers de coronaperiode beleven: onderzoeksrapport beschikbaar.


HOGENT en Steunpunt Mantelzorg lanceerden midden mei een online bevraging bij mantelzorgers die peilde naar hoe zij deze coronaperiode beleven. In juni berichtten we al over de eerste tussentijdse resultaten in Vlaanderen. Die resultaten werden eind juni ook voorgelegd aan de Taskforce Psychosociaal welzijn van de Vlaamse overheid. Daarnaast konden de onderzoekers de resultaten eveneens voorstellen in de ad hoc coronacommissie van het Vlaams Parlement op 6 juli, waar ook aanbevelingen formuleerden.

Tijdens de zomer werd een gelijkaardige bevraging gestart in Wallonië. Intussen is het onderzoek afgerond en is het onderzoeksrapport beschikbaar.

Zwaar op de proef gesteld

Mantelzorg is vaak onzichtbaar, maar tegelijk alomtegenwoordig. In Vlaanderen alleen al verlenen naar schatting meer dan 600.000 mensen een vorm van mantelzorg. Snel bleek dat de COVID-19-pandemie en de daarbij horende maatregelen mantelzorgers zwaar op de proef stelden. Bij Steunpunt Mantelzorg kwamen in de eerste golf drie keer meer telefoons en e-mails binnen dan normaal, met vele vragen en ook emotionele getuigenissen. Het onderzoek van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn van HOGENT en Steunpunt Mantelzorg is dan ook ontstaan vanuit de signalen op het terrein en de vragen die daarbij rezen. 

Zwaarder en tijdsintensiever dan vroeger

Algemeen blijkt dat mantelzorgers de coronaperiode ervaarden als zwaarder en meer tijdsintensief dan voordien. Dat heeft deels te maken met het verminderen van de professionele hulp en van de contacten met het eigen netwerk van de zorgvrager. In het bijzonder konden mensen minder een beroep doen op dagopvang, poetshulp en kinesitherapie, en waren er minder contacten met huisarts en specialisten. 

Die bijzondere situatie leidde ertoe dat mantelzorgers ook zelf meer nood hadden aan emotionele en praktische ondersteuning, aan informatie en advies. 

Download.

Het onderzoeksrapport Beleving van de mantelzorgers in tijden van COVID-19 kan je hier raadplegen en downloaden.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

360° Zorg en Welzijn
Met 360° Zorg en Welzijn willen we toekomst­bestendige en kwaliteits­volle zorg- en hulp­verlening realiseren. Vanuit een brede 360°-benadering richten we …
Studeer verder in gezondheidszorg

Ben je al actief in de gezondheidszorg en wil je graag verder studeren in deze interessante sector? Of ben je helemaal nieuw deze wereld en wil je graag zien wat je mogelijkheden zijn? Bekijk …

HBO5 verpleegkunde

De HBO5 verpleegkunde is een praktijk­gerichte HBO5-opleiding van 3 jaar, verdeeld over 5 modules. In elke module wissel je les af met stage. Die stage omvat de helft van de …

Coronacrisis zet mantelzorgers onder druk

HOGENT en Steunpunt Mantelzorg lanceerden midden mei een online bevraging bij mantelzorgers die peilde naar hoe zij deze coronaperiode beleven. De eerste resultaten geven aan dat tweederde van de …

Navorming mantelzorgcoaches

Ben jij of is jouw organisatie betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers? Wil je weten hoe je nog beter kunt inspelen op hun noden en wensen? Deze meerdaagse en …

Helden van de coronacrisis
Ook HOGENTenaars bonden op een inspirerende manier de strijd aan met het coronavirus. In een reeks filmpjes komen docenten, studenten en onderzoekers aan het woord. Zij getuigen over hun …
Kwetsbaarheid bij ouderen: ook omgeving van groot belang

In normale omstandigheden zou professor Nico De Witte, verbonden aan HOGENT en de VUB, vandaag, op 24 maart, zijn kwetsbaarheidsinstrument toelichten tijdens de studiedag rond kwetsbaarheid bij …

Zorg en gezondheid
Op zoek naar expertise in zorg en gezondheid? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Publicatiedatum: 14/01/2021