Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOE STAAN 60-PLUSSERS TEGENOVER WONINGAANPASSINGEN?

Afbeelding Hoe staan 60-plussers tegenover woningaanpassingen?

Heel wat ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in hun eigen, vertrouwde huis. Aanpassen van de woning kan daarbij een grote hulp zijn. Maar hoe staan ouderen tegenover woningaanpassingen?

In het kader van haar masterproef voerde Annouk De Neels (lector ergotherapie) recent onderzoek naar dit thema. Gebruikmakend van data die eerder verzameld werden door onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel in het kader van de ‘Belgian Ageing Studies’ (2015) analyseerde zij enerzijds of 60-plussers een positieve, neutrale of negatieve kijk hebben op woningaanpassing, maar anderzijds ook welke (persoonlijke) kenmerken eigen zijn aan de zestigplussers (mannen en vrouwen) welke positief of negatief staan tegenover woningaanpassing. De beweegredenen, waarom zestigplussers juist wel of niet positief staan tegenover woningaanpassing, kwamen in dit onderzoek niet aan bod.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat de houding van zestigplussers ten aanzien van woningaanpassing overwegend negatief is.

  • 48.6% van de onderzochte zestigplussers staat uiterst negatief of eerder negatief tegenover het aanpassen van hun woning.
  • 27.2% van de zestigplussers staat positief tegenover het aanpassen van hun woning.
  • 24.2% staat er eerder neutraal tegenover.
  • Het inkomen en al dan niet eigenaar zijn van de woning lijken geen verschil te maken.
  • Leeftijd en aangepastheid van de huidige woning blijken dan weer wel van belang. Zo hebben zestigplussers die positief staan tegenover woningaanpassing een leeftijd variërend tussen 60 en 69 jaar, zijn zij vaker eigenaar van een woning welke ernstig onaangepast is aan hun noden en ervaren zij een gemis aan vrijetijds- en toegankelijkheidsvoorzieningen in hun buurt. Zestigplussers die negatief staan tegenover woningaanpassing zijn vaker zeventigplussers en hun woning is eerder matig onaangepast aan hun noden.

Wil men ervoor zorgen dat ouderen niet alleen langer maar ook kwaliteitsvoller thuis blijven wonen, dan is zowel inzetten op woningaanpassing als aandacht hebben voor de buurt een must.

De volledige samenvatting van de masterproef kan je nalezen via deze link.