Facebook Pixel Hoe voelt het om 80 te zijn? Studenten ervaren het met verouderingspak - Hogeschool Gent

Hoe voelt het om 80 te zijn? Studenten ervaren het met verouderingspak.

Simulatie- en belevingsgericht onderwijs staat sinds jaar en dag centraal in de opleidingen audiologie, logopedie en ergotherapie van HOGENT. Sinds kort kunnen de studenten nu ook aan den lijve ondervinden hoe het voelt als je tachtig bent. Een verouderingspak, geschonken door vzw Sociumi, maakt onze studenten eventjes een paar decennia ouder.

De vereisten die aan hulpverleners worden gesteld, zijn niet min en als verstrekker van ‘zorg’ moet ook een beginnende hulpverlener alle factoren juist kunnen inschatten. Maar hoe schat je in wat een specifieke beperking of ouder worden echt voor consequenties heeft in het dagelijks leven? Daarvoor kunnen de opleidingen audiologie, logopedie en ergotherapie nu rekenen op een verouderingspak.  

Dat pak laat de studenten enkele beperkingen van het ouder worden zelf ondervinden. Maar het kan ook worden ingezet om de effecten van bijvoorbeeld een hersenletsel of lawaaischade te beleven.

Dankzij het verouderingspak ervaren ze de impact van onder meer vertroebelende ogen, oorsuizen, beperking van beweeglijkheid, een tremor op dagelijkse handelingen of in en uit bed of de auto stappen, eten en drinken met een halfzijdige verlamming.

Ook voor professionals

De opleidingen logopedie, audiologie en ergotherapie zetten onmiskenbaar verder in op simulatieonderwijs. Het pak kan bovendien een plaats krijgen in gezamenlijke lessen over opleidingen heen. Op die manier biedt het ook een meerwaarde voor het interprofessioneel onderwijs aan HOGENT.

Maar daar houdt het niet mee op want ook professionals (in de ouderenzorg bijvoorbeeld) vinden er baat bij. Zo zal het verouderingspak straks ook worden ingezet bij workshops en inleefsessies voor professionals.