Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOE ZIET DE TOEKOMSTIGE PROFESSIONAL IN DE BIOGEBASEERDE ECONOMIE ERUIT?

Afbeelding Hoe ziet de toekomstige professional in de biogebaseerde economie eruit?

Hoe ziet de toekomstige professional in de biogebaseerde economie eruit? 

Het Interregproject ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’, waarin de HoGent partner is, wil onderzoeken over welke competenties de professional van de toekomst moet beschikken om in deze sector aan de slag te gaan. Op basis van de resultaten willen de partners concreet richting geven aan grensoverschrijdende onderwijsprogramma’s om toekomstige werknemers in de biogebaseerde economie op te leiden.

5.000 banen in de komende 5 jaar

De biogebaseerde economie, waarin biomassa de rol overneemt van fossiele brand- en grondstoffen, biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio. De komende vijf jaar ontstaan er in deze regio alleen al zo’n 5.000 banen binnen deze sector. De kennis van huidige werknemers in de industrie schiet echter nog te kort en de nieuwe banen kunnen nog niet vanuit het onderwijs worden ingevuld.

Eerste onderzoeksresultaten: Vlaanderen scoort hoog op technische competenties

Het Interreg-project draait ondertussen op volle toeren, en een eerste reeks onderzoeksresultaten werd onlangs gepubliceerd. Een uitgebreide marktconsultatie leverde een matrix op die de competenties van de toekomstige experten samenvat. Het onderzoek toont duidelijk aan dat de professional van de toekomst over een goede mix van technische, valorisatie- en transversale competenties dient te beschikken.

De valorisatiecompetenties moeten werknemers in staat stellen om hun technische inhoudelijke kennis om te zetten in bijvoorbeeld economische of maatschappelijke waarde. Transversale competenties omvatten ‘verantwoordelijkheidszin’, ‘burgerschap’, maar bijvoorbeeld ook communicatieve vaardigheden. Zeker in Vlaanderen scoren we hoog op technische competenties, maar dient nog meer ingezet te worden op valorisatie- en transversale competenties. In Nederland staat men dan weer sterker wat deze laatste twee betreft, maar moet de kwaliteit van de technische competenties daar soms wat voor inboeten.  

Van onderzoeksresultaat naar onderwijsprogramma

Deze bevindingen worden nu binnen het project verder vertaald naar onderwijsprogramma’s, in doorlopende leerlijnen van het secundair tot het hoger onderwijs. Het project heeft als doel om alle leerlingen/studenten van de betrokken opleidingen inzicht bij te brengen in de biogebaseerde waardeketen, duurzaamheids- en systeemdenken aan te leren en te laten ervaren dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het verduurzamen van onze economie.

Op die manier is het project een goede test om de resultaten straks te verspreiden naar andere onderwijsinstellingen. Ook binnen de HoGent zullen de opleidingen mode-, textiel-, houttechnologie, agro- en biotechnologie en chemie met de resultaten van dit project aan de slag kunnen om hun curriculum te hervormen of de informatie te integreren binnen de bestaande opleiding.

Meer informatie over het project kan je hier vinden. De samenvatting van de marktconsultatie kan je hier nalezen. Heb je concrete vragen over het project, dan kan je ook contact opnemen met Veerle Lamote.