Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOE ZOU HET NOG ZIJN MET DE GENERATIEKLOOF OP DE WERKVLOER?

Afbeelding Hoe zou het nog zijn met de generatiekloof op de werkvloer?

Verschillende generaties samen op de werkvloer, het hoeft geen probleem te vormen. Met het ESF-onderzoek WISE (werken aan intergenerationele samenwerking en expertise) van de faculteit Mens en Welzijn zet men in op de positieve aspecten van deze diversiteit en tracht men stereotypen te vermijden. Op 11 januari 2013 organiseerde WISE een studiedag met Aart Bontekoning en Miet Timmers waarbij het project op de kaart werd gezet. Steven Brandt, promotor van het project, zette een aantal bevindingen op een rijtje.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid kan leiden tot stereotypering

Leeftijdsbewust personeelsbeleid (LBP) zet in op het langer werkzaam houden van oudere medewerkers en/of het aantrekken van oudere medewerkers als noodzakelijk antwoord op een maatschappelijke evolutie. Het staat diametraal op personeelsbeleid waarbij oud gelijk staat aan “out”. Uit wetenschappelijk onderzoek  blijkt echter dat leeftijd weinig effect heeft op de mogelijkheden van mensen in bepaalde professionele en artistieke contexten (Lupou, Dorobantu, & Fiore, 2010). Misschien verliezen mensen op basis van leeftijdskenmerken aan spierkracht, maar het hoeft daarom nog geen negatief effect te hebben op hun werkkracht (employability). LBP miskent dat de babyboomgeneratie (geboren tussen 1940 en 1955), net als alle andere generaties een aantal unieke kenmerken hebben die dieper geworteld zijn dan fysieke kenmerken. LBP ziet te weinig dat de 50+-ers van nu niet dezelfde 50+-ers zijn als 15 jaar geleden. Iedere generatie “vernieuwt” professioneel en maakt een eigen interpretatie van hun maatschappelijke en professionele rol.Vvdfqsd Door te kijken naar generatie-effecten, eerder dan naar leeftijdseffecten, voert men beleid dat gericht is op de samenwerking en expertisedeling tussen alle medewerkers. Bovendien is het makkelijker om positieve en werkbare aspecten te vinden in de generatiekenmerken (van de babyboomers) dan aspecten eigen aan leeftijd. Deze vaststelling sluit echter niet uit dat een organisatie kan of moet kiezen om meer uit bepaalde generaties te werven. Het is in tegendeel een oproep om meer bewust en positief en om te gaan met de verschillen tussen de generaties.

Vooral wanneer generaties weinig inzicht hebben over een aantal typerende aspecten van andere generaties dreigt het mis te lopen. Er is verlies van energie wanneer generaties te veel gedwongen worden te werken in de cultuur van een andere generatie. Het onderzoeksteam van HoGent vraagt zich af waarom de positieve krachten van generaties zo weinig benut worden. Verschillende generaties kunnen zeer complementair communiceren, uitdagingen aanpakken en problemen hanteren. De vaststelling dat generaties medewerkers een eigen specifieke stijl, cultuur en verschillende verwachtingen hebben, is een rijkdom die heel wat organisaties vreemd is. Leidinggevenden dienen meer “generatiesensitief” te worden. Namelijk door tools te hanteren die hen helpen om generatiekenmerken te detecteren en te benoemen. Kennis over eigenschappen van generaties is niet enkel bruikbaar op de werkvloer. Omdat bijna iedere organisatie klanten, cliënten of doelgroepen bij alle generaties heeft, kan een diversiteit aan strategieën de communicatie naar die generaties enkel ten goede komen. Is het toeval dat lesgevers die kinderen hebben uit generatie Y dikwijls makkelijker afstemming vinden bij studenten?

Lees hier de volledige tekst.

 

Bontekoning, A. (2010). Het Generatieraadsel. Amsterdam: Mediawerf Uitgevers.

De Vos, A., De Schamphelaere, V., & Van Bruystegem, K. (2010). Generaties en teamsamenwerking in de Belgische Federale Overheid. Vlerick Leuven  Gent. Gent.

Deal, J. (2007). Retiring the Generation Gap. San Francisco: Jossey-Bass.

Lupou, R., Dorobantu, A., & Fiore, F. (2010). A new lifelong learning model based on intergenerational exchange: Premises and foreseen benefits. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2761-2765.

Tay, A. (2011). Managing generational diversity at the workplace: expectations and perceptions of different generations of employees. [Review]. African Journal of Business Management, 5(2), 249-255.