Facebook Pixel HOGENT deelt expertise tijdens U!REKA-conferentie - Hogeschool Gent

'Shaping Urban Communities. Smart and Sustainable Solutions' was het motto van de derde jaarlijkse U!REKA (Urban Research and Education Knowledge Alliance) conferentie, georganiseerd van 26 to 28 november door Frankfurt University of Applied Sciences. HOGENTenaars van het International Office, Onderwijsontwikkeling, Leernetwerken, Onderzoek, Communicatie en natuurlijk onderzoekers van de faculteiten vertegenwoordigden HOGENT. Bestaande samenwerkingen werden versterkt en nieuwe contacten werden gelegd. Ook werkgroepen rond gezamenlijke onderwijsprojecten, onderzoeksfinanciering en hogeschoolbeleid werkten hard aan bestaande of nieuwe projecten.

Hogescholen zijn geen geïsoleerde eilandjes

Onderzoeksresultaten en ideeën voor nieuwe projecten die gepresenteerd en bediscussieerd werden tijdens de conferentie behoorden allemaal tot stedelijke thema’s: The Smart City, Health and Wellbeing in Urban Environments, Urban Sustainable Development, Migration and Urban Displacement, Higher Education Research, en Research and Innovation and the Urban Eco-System. Onderzoekers ontwikkelden gezamenlijke projectideeën en identificeerden financieringskanalen.

Smart and sustainable solutions – het thema van deze editie van de U!REKA conferentie is een voorbeeld van waar de partners voor staan als hogeronderwijsinstellingen. De alliantie is ontstaan omdat de verschillende partners geen geïsoleerde eilandjes van deep thinking willen zijn, afgeschermd van het werkveld en de maatschappelijke uitdagingen. De raison d’être van U!REKA is het tegenovergestelde: impact creëren, betrokkenheid tonen, het verschil maken in de samenleving. En natuurlijk jonge mensen opleiden tot bekwame professionals die hun rol in de maatschappij kunnen opnemen.

Future proof opleiden

De alliantie heeft onder andere als doel om kwaliteitsvol toegepast onderzoek te verrichten en daarvoor haar gedeelde focus en expertise rond stedelijke thema’s aan te wenden. Een tweede en minstens even belangrijke missie van U!REKA is het future proof opleiden van haar studenten om hen klaar te stomen voor de snel veranderende maatschappij waarin we vandaag leven. Door samen deze missie aan te gaan en kennis en expertise te delen, streven de partners van de alliantie excellentie en kwaliteit na.

 

U!REKA bestaat uit Amsterdam University of Applied Sciences (Nederland), Edinburgh Napier University (Verenigd Koningrijk), Frankfurt University of Applied Sciences (Duitsland), Metropolia University of Applied Sciences (Helsinki, Finland), Oslo Metropolitan University (Noorwegen) en HOGENT.