Facebook Pixel HOGENT en Odisee stimuleren inclusieve STEM-activiteiten - Hogeschool Gent

HOGENT en Odisee stimuleren inclusieve STEM-activiteiten.

GelijkgeSTEMD, een project van HOGENT en Odisee, wil een netwerk creëren om in de regio Oost-Vlaanderen alle jongeren met talent voor wetenschap en techniek te stimuleren. Zo krijgt ook wie moeilijk de weg vindt naar STEM-opleidingen of –activiteiten mogelijkheden te over om te participeren aan wetenschap en techniek. Het netwerk wil daarvoor, om te beginnen, een platform bouwen voor het uitwisselen van good practices.

Leerlingen uit het TSO of BSO, meisjes, jongeren met een migratie-achtergrond of een beperking vinden vaak moeilijk de weg naar STEM-opleidingen of naschoolse activiteiten rond wetenschap en techniek. Want, zo zegt Karlijn Franck (HOGENT) die het project coördineert: “Het publiek dat nu deelneemt aan STEM-activiteiten is vaak homogeen. Daar willen we iets aan doen door in te zetten op  co-creatie en het delen van expertise en good practices. Met dit project willen HOGENT en Odisee de participatiedrempel verlagen voor kinderen en jongeren die de weg naar STEM-activiteiten moeilijk vinden en hen zo stimuleren voor een toekomst in STEM.” In GelijkgeSTEMd zullen daarvoor  onderwijsinstellingen, bedrijven, de sociale sector, provincie, steden en gemeenten samenwerken. Uiteindelijk kunnen de bevindingen van het project uitgerold worden in heel Vlaanderen.

Samen naar inclusieve STEM-activiteiten

GelijkgeSTEMd is een tweejarig project van HOGENT en Odisee, gefinancierd met de middelen voor STEM-partnerschappen toegekend door het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen. Om de doelstellingen te realiseren werd een partnerschap aangegaan met UGent, Arteveldehogeschool, Steunpunt diversiteit & leren, KU Leuven Technologiecampus Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, RTC Oost-Vlaanderen, Fedustria, Ekoli vzw, Beroepenhuis, Dwengo vzw, FabLab Erpe-Mere en De Creatieve STEM vzw.

Meer info? Contacteer Karlijn Franck