Facebook Pixel HOGENT en textielsector investeren in knelpuntberoep textieltechnoloog - Hogeschool Gent

HOGENT en textielsector investeren in knelpuntberoep textieltechnoloog.

HOGENT investeerde al fors in een nieuw onderzoeks- en opleidingscentrum voor de bachelors mode- en textieltechnologie. Ons FTI-Lab beschikt daardoor nu al over een paar voor België unieke textielmachines voor een al even unieke opleiding. Om die opleiding tot textieltechnoloog nog te versterken, investeert de textielsector nu 200.000 euro. Op 20 juni ondertekenen de sector en HOGENT de overeenkomst.

Hoogtechnologische en innovatieve textielsector

De textielsector is hightech en draait rond de sleutelbegrippen duurzaam, eco-design, circulair, biobased, hoogtechnologisch, innovatief en digitaal. En binnen de Vlaamse en Europese economie neemt de productie van textiel nog steeds een belangrijke plaats in.

Toch is er vandaag een tekort aan werkkrachten. De beroepen van productieverantwoordelijke, productontwikkelaar, meestergast, ploegleider, technicus, kwaliteitsverantwoordelijke of onderzoekmedewerker behoren tot de knelpuntberoepen.

HOGENT, de drijvende kracht

Met de steun van een performante onderzoeksgroep investeerde HOGENT sinds 2015 maar liefst 1.334.000 euro in het Fashion and Textiles Innovation Lab voor de bachelors mode- en textieltechnologie.

Daarmee financierden we de aanpassingswerken aan de nieuwe site Buchtenstraat: investeringen in de inrichting van labo's en analyseapparatuur.
Het FTI Lab is ondertussen door de Europese Unie erkend als centrum voor Key Enabling Technologies.

Investeringen vanuit textielsector

Om in de opleiding tot textieltechnoloog de evoluties in de sector optimaal te  blijven volgen, dringen zich nu bijkomende investeringen op. De Belgische Federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, Fedustria, en de textielvakbonden komen gezamenlijk met een bedrag van om en bij de 200.000 euro over de brug.

De investering omvat een stalen weefgetouw met werkbreedte van 500 mm en bijbehorend opboomapparaat en sterkinstallatie. Het is belangrijk dat de studenten zelf kunnen ondervinden op de machine wat het resultaat is van de grondstofkeuze,  de bindingen en de structuren die ze ontwerpen aan de hand van specifieke CAD-programma’s. Ook de bedrijven zijn welkom om nieuwe projecten uit te testen. Deze nieuwe machine laat toe dat op een tijd- en kostenefficiënte manier te doen, wat onmogelijk is met industriële machines.

Nog meer voor België unieke machines

Het FTI-lab beschikt nu al over een paar voor België unieke textielmachines (waarvan je er in heel Europa hooguit vier vindt). Daar komt ook nog een stomer bij om textiel (dat bv. digitaal bedrukt werd met reactieve kleurstoffen) na te behandelen op volle breedte. Ook dit biedt heel wat perspectieven voor designers. Een ander belangrijk aspect binnen de opleiding is colour management. Studenten moeten kwaliteitscontroles kunnen uitvoeren, verfrecepturen kunnen berekenen en verfprocessen kunnen optimaliseren. De investering in een spectrofotometer was dan ook onontbeerlijk.

Deze extra investeringen geven duidelijk de waarde aan die de textielsector hecht aan het voortbestaan van de unieke opleiding en het onderzoek binnen de sector.