Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOGENT EN UGENT WERKEN SAMEN AAN HERSTEL BIODIVERSE GRASLANDEN

Afbeelding HoGent en Ugent werken samen aan herstel biodiverse graslanden

De HoGent en UGent bundelen hun expertise rond het behoud, beheer en herstel van ecosystemen in intensieve landschappen. Aangezien het een complexe, veelzijdige materie betreft, vraagt dit een multidisciplinaire aanpak. Een cluster van acht lectoren, docenten en onderzoekers met een natuur-, bos- en groenbeheer of agro-ecologisch profiel vormen het onderzoeksplatform ELAND. Met ELAND wordt ingezet op twee pijlers: (1) het samenbrengen van de complementaire kennis van de partners rond de ontwikkeling, het herstel en het beheer van gedegradeerde ecosystemen en groene infrastructuur en (2) het versterken van de opleiding van studenten in het natuur-, bos- en groenbeheer.

Via het lopende PWO-project HerBioGras ‘HERstel van BIOdiverse GRASlanden: de do's en don'ts voor beheerders’ leveren onderzoekers van de faculteit Natuur en Techniek een bijdrage aan ELAND. Dit onderzoek focust op soortenrijke graslanden waarvan het areaal in West-Europa de voorbije decennia sterk is teruggedrongen. Om het areaal uit te breiden wordt vaak getracht landbouwpercelen terug om te zetten in soortenrijke graslanden. Dit is echter een complexe uitdaging en natuurbeheerders worstelen met praktische problemen. In een terreinexperiment met onderzoeksplots zoekt de Hogeschool Gent uit welke beheermethoden meest geschikt zijn om de soortenrijkdom te herstellen. Het onderzoeksteam verwerkte de resultaten van het eerste projectjaar recent in het artikel ‘Herstel van soortenrijke graslanden in de Gentbrugse Meersen’. Hiervoor werd samengewerkt met de Beheerwerkgroep Gentbrugse Meersen.