Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOGENT GAAT VOOR KRITISCHE STUDENTEN

Afbeelding HoGent gaat voor kritische studenten

Studenten worden via het internet en de sociale media overladen met informatie die snel de wereld rondgaat. Meer dan vroeger moeten ze zelf oordelen over kwaliteit en juistheid ervan. Bovendien volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Om in onze vlug evoluerende, complexe samenleving het kaf van het koren te scheiden, is een onderzoekende en probleemoplossende houding onmisbaar. Studenten van de 21ste eeuw hebben daarom goede kritische vaardigheden en onderzoekscompetenties nodig.

Studies tonen aan dat kritisch denken en onderzoeksvaardigheden zich niet spontaan ontwikkelen. Deze competenties moeten expliciet aangeleerd worden. Een team van de HoGent ontwikkelde daarom de onlinecursus ‘Kritisch denken en Onderzoekscompetenties voor de bachelorstudent’.

De opstart van het hele project dateert al van  2015. De input werd vanuit de opleidingen aangevuld met de bestaande literatuur en omgezet in leerdoelen en –inhouden. Die werden verder vertaald naar concrete leerobjecten met aandacht voor algemene didactische principes en specifieke vereisten voor online leermateriaal. In de uitvoeringsfase werd de cursus online ontwikkeld op de digitale leeromgeving Chamilo. Samen met de multimediacel werden educatieve filmpjes gemaakt. In september 2016 werd een groot deel van de cursus  gelanceerd en tegen eind vorig jaar was die helemaal afgewerkt.

De onlinecursus wil van bachelorstudenten kritische geesten maken, met de juiste onderzoekscompetenties. Het zijn troeven die studenten tijdens hun hele opleiding nodig hebben (bvb. voor het maken van een paper of een bachelorproef), maar die ze ook later in hun dagelijkse leven en in de beroepspraktijk kunnen uitspelen.

De cursus dient als gereedschapskist met praktische tools om informatie of problemen kritisch te analyseren en te interpreteren, om projectmatig te werken, om op een verantwoorde manier data te verzamelen en te verwerken, om juiste conclusies te trekken en dit alles correct te vertalen naar de toekomstige werkomgeving. Hij is modulair opgebouwd en kan lineair of à la carte doorgenomen worden. Studenten kunnen de cursus zelfstandig doorlopen, terwijl onderwijsgevenden de verschillende modules ook kunnen gebruiken als ondersteuning in hun lessen. Het is een brede basiscursus die in elke opleiding gebruikt kan worden, maar die ook toelaat om per opleiding eigen accenten te leggen.

Je kan de onlinecursus hier vinden.