Facebook Pixel HOGENT helpt internationaal marktpotentieel van kmo's ontsluiten - Hogeschool Gent

HOGENT helpt internationaal marktpotentieel van kmo's ontsluiten.

De komende 4 jaar coördineert HOGENT het Interreg-project SIMILAR, waarin bekeken wordt hoe het taal- en cultuurbeleid van kmo’s hun internationaal concurrentievermogen kan verbeteren.

Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat taal- en cultuurbarrières bij de internationale handelstransacties van bedrijven in de weg staan. Europese bedrijven laten zo belangrijke kansen liggen. Op basis van deze vaststelling heeft het SIMILAR-project als doel om kmo’s uit verschillende strategische sectoren te adviseren bij de uitwerking van een efficiënte taal- en cultuurstrategie om hun marktpotentieel aan de andere kant van de (taal)grens te ontsluiten. Verder wil dit project de meertalige en interculturele competenties van medewerkers in de kmo’s helpen ontwikkelen door het creëren van enkele innovatieve tools, gekoppeld aan een bijhorend opleidingsaanbod en netwerkactiviteiten.

Omdat het project onder meer gefinancierd wordt door het Europese samenwerkingsprogramma Interreg France – Wallonie – Vlaanderen, ligt de focus vanzelfsprekend op kmo’s uit de grensregio. Binnen het project zal gestart worden met een pilot bij bedrijven in de voedingssector, één van de economisch belangrijke sectoren binnen dit Interreg-gebied.

Pablo Decock van de vakgroep Talen zal dit project, samen met enkele onderzoekers van HOGENT, collega’s van de Université de Lille, Université de Mons en Syntra West in goede banen leiden. Het project kan bovendien rekenen op de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en beschikt zo in totaal over een budget van 750.000 euro.

Deze internationale en interdisciplinaire onderzoekssamenwerking zal op termijn ook zorgen voor een grote meerwaarde op het vlak van onderwijs binnen de opleidingen van de faculteit Bedrijf en Organisatie, onder andere in de vorm van bachelorproeven, stages en vakoverschrijdende projecten.