Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOGENT KIEST VN-DOELSTELLINGEN ALS KADER VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

Afbeelding HoGent kiest VN-doelstellingen als kader voor praktijkgericht onderzoek

Met een wereldleider die het klimaatprobleem niet erkent en 57 miljoen kinderen die zelfs geen basisonderwijs krijgen, is het meer dan nodig dat we allemaal ons steentje bijdragen aan een duurzamere wereld. De Verenigde Naties formuleerden daarom zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) die tot 2030 het belangrijkste internationale duurzaamheidskader vormen. Er wordt onder andere gestreefd naar het wegwerken van honger en armoede, het verminderen van ongelijkheid, verantwoorde productie en consumptie, …

Heel wat regeringen, bedrijven, instituten en verenigingen scharen zich achter deze doelstellingen en zo ook het onderzoek aan de HoGent. Vanaf 2018 zet de HoGent daarom al haar middelen voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in op projecten die passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Alle onderzoekers van de HoGent zullen werken aan onderzoeksprojecten die bijdragen tot oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. 

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de hogeschool leent zich daar bij uitstek voor. Het laat verschillende disciplines samenwerken, is gericht op maatschappelijke impact en is nauw verbonden met de opleidingen. Om dit nog te versterken, besliste de HoGent om de helft van de projectmiddelen in te zetten op multidisciplinaire onderzoeksprojecten.

Maar de HoGent gaat nog verder: ze streeft ook in haar onderzoeksbeleid duurzaamheid na. Zo wordt een kwart van de onderzoeksmiddelen verdeeld onder de vakgroepen van de hogeschool, zodat elke vakgroep een stevige (lees: duurzamere) onderzoeksbasis kan leggen. Het eerder dit jaar toegekende label HR excellence in research en het bijbehorende actieplan fungeren bovendien als een kader om ook in de toekomst nog verdere stappen te zetten naar duurzaamheid in het onderzoeksbeleid.

www.sdgs.be  
sustainabledevelopment.un.org