Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOGENT LANCEERT EUROPESE DRUGPREVENTIETRAINING

Afbeelding HoGent lanceert Europese drugpreventietraining

Pakistaanse leraars op een drugpreventietraining van projectleider Peer van der Kreeft (HoGent) in Islamabad.


HoGent lanceert Europese drugpreventietraining: ambitieuze UPC-Adapt-project krijgt donderdag vliegende start

Preventie van alcohol- en drugsproblemen moet toegankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en kwaliteitsvol zijn. Dat is het uitgangspunt van het Europese project UPC-Adapt dat donderdag formeel wordt afgetrapt. Het gaat om een internationaal project met 11 organisaties uit 9 Europese landen. De preventie-experts mikken op het gebruik van een Europees Universeel Preventie Curriculum (UPC). De Europese Unie financiert de werkzaamheden met een budget van 458.000 euro voor twee jaar.

Het ambitieuze project UPC-Adapt verwijst naar de aanpassing van een oorspronkelijk Amerikaans programma. De Europese initiatiefnemers staan samen met de Amerikaanse researchers op één lijn in de roep om een preventiebeleid te baseren op feiten en wetenschappelijk onderzoek in plaats van op veronderstellingen en sentiment. Evidence based preventiestrategieën hebben preventiewerkers en praktijkmensen nodig die weten wat ze doen. In de Europese Unie zijn er genoeg kwaliteitsstandaarden voor preventie van alcoholmisbruik, tabaksverslaving en drugsproblemen. Maar Europese experts zien nog grote leemtes in het gebruik en de toepassing van wetenschappelijk onderbouwde preventiemethoden. 

De HoGent  is internationaal UPC-coördinator en heeft veel ervaring in de culturele adaptatie van preventieprogramma’s. Het projectteam reikt in België ook de hand naar lokale experts uit het preventie- en onderwijslandschap. Praktijkwerkers omschrijven  hun noden, wetenschappers en onderwijskundigen helpen om het curriculum in de lokale puzzel te laten passen. UPC-Adapt ontwikkelt verschillende modules, zowel online als ‘face to face’. De modules richten zich tot actieve of toekomstige preventiewerkers, maar ook tot het beleid. In elk deelnemend land worden nationale trainers opgeleid die op hun beurt anderen kunnen instrueren in de basiselementen van het preventiecurriculum. 

De HoGent trapt het project nu donderdag in hartje Gent af met de partners uit Polen, Duitsland, Tsjechië, Kroatië, Italië, Spanje, Slovenië en Estland.  Na het overleg met de partners organiseert de HoGent om 17u een ‘Meet & Greet’ in De Wijnaert voor een kennismaking met collega’s van de HoGent, Europese experts en andere geïnteresseerden. Peer van der Kreeft, in 2015 nog goed voor een award als ‘European best Prevention Practitioner’, leidt het project in goede banen en geeft wat toelichting bij dit Europese initiatief.