Facebook Pixel HOGENT lanceert lokaal brood bij 30 bakkers - Hogeschool Gent
Foto HOGENT lanceert lokaal brood bij 30 bakkers

HOGENT lanceert lokaal brood bij 30 bakkers in Vlaanderen

H

HOGENT lanceert lokaal brood bij 30 bakkers in Vlaanderen

Sinds 17 oktober, de start van de Week van de Ambachtelijke Bakker, vind je bij 30 warme bakkers in Vlaanderen een ‘korte keten-brood’, gemaakt van lokaal geteelde granen. Verdeeld over 4 initiatieven werken de bakkers samen met landbouwers en molenaars om een authentiek en lokaal brood te maken. Ook onderzoekers van het HOGENT-onderzoeksproject LOKAALBROOD vervullen een essentiële rol in dit initiatief.

De term ‘korte keten’ verwijst naar (voedings)producten die lokaal geteeld zijn en met een minimum aan tussenschakels aan de consument worden aangeboden. Veel producten – van groenten en fruit tot zuivel en vlees – zijn in korte keten verkrijgbaar, maar dat geldt niet voor brood.

Dat korte keten-brood bijna niet te verkrijgen is in Vlaanderen heeft onder meer te maken met het feit dat brood maken complex is. Bovendien hielden sinds het midden van vorige eeuw veel landbouwers in Vlaanderen op met verbouwen van bakgraan onder druk van buitenlandse concurrentie en de daarmee gepaard gaande prijzenslag. Daardoor ging een traditie verloren waar Vlaanderen eeuwenlang bekend voor was.

Niettemin nam de voorbije jaren bij nogal wat bakkers de interesse weer toe om aan de slag te gaan met lokaal geteelde granen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar Vlaamse bakgranen staan ook garant voor topkwaliteit. Daarnaast is een groeiende groep consumenten vragende partij voor duurzaam brood op basis van lokale teelt en verwerking.

Succesfactoren

De HOGENT-onderzoekers van het onderzoeksproject LOKAALBROOD ondersteunden het voorbije jaar de bakkers, molenaars en landbouwers. Ze  bestudeerden de succesfactoren voor een korte keten-broodinitiatief. Via casestudies, veldproeven, verwerkingsproeven en een grootschalige consumentenenquête wordt korte keten-brood vanuit diverse invalshoeken onderzocht.

De theorie wordt nu in de praktijk gebracht met de opstart van 4 lokale initiatieven inzake korte keten-brood. Die initiatieven bestaan samen uit 7 landbouwers, 4 maalderijen en 30 ambachtelijke bakkers.

Samenwerking vormde daarbij het sleutelwoord. Van de keuze voor het graanras tot en met het vastleggen van de graanprijs en de ontwikkeling van het product: de deelnemers van het initiatief namen voor alle stappen in het traject gezamenlijke beslissingen. De eerlijke prijs voor de landbouwer, de persoonlijke relaties, transparantie in elke verwerkingsstap en de beroepstrots stonden daarbij centraal en onderscheiden een korte keten-brood van andere broodproducten.

Vier broden

Het samenwerkingsverband resulteerde in vier broden met een eigen identiteit, die op ambachtelijke wijze gemaakt zijn, met respect voor milieu en landbouwer en boordevol smaak: Zuver-brood wordt gemaakt van tarwe geteeld in West-Vlaanderen, het Pajotterke komt uit het Pajottenland, Dyckbrood is brood uit het Meetjesland en Ons Brood kwam tot stand in de omgeving van Aalst.

Een lijst van deelnemende bakkers kan je raadplegen op https://lokaalbrood.be/deelnemende-bakkerijen.

Publicatiedatum: 12/10/2020