Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOGENT NEEMT INITIATIEF VOOR VLAAMS-NEDERLANDS CONGRES GEESTELIJKE GEZONDHEID

Afbeelding HoGent neemt initiatief voor Vlaams-Nederlands congres geestelijke gezondheid
Congres presenteert Intersectorale perspectieven voor personen met licht verstandelijke beperking

Het Vlaams-Nederlands congres ‘Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven’ heeft plaats op 19 april in Melle en is een initiatief van de HoGent (E-Qual), Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V) vzw en P.C. Dr.  Guislain.

Samen met eregenodigde prof. em. dr. Anton Došen, maken we na dertig jaar een balans op van de visie van professor Došen en van de huidige situatie in Vlaanderen en Nederland. We zoemen in op mensen met een licht verstandelijke beperking en een bijkomende kwetsbaarheid op vlak van geestelijke gezondheid. In een snel veranderend zorglandschap, waarbij sectoren en hulpverleners zich herdefiniëren en vernieuwde accenten leggen, lopen deze mensen nog steeds het risico om tussen de mazen van het net te vallen. Zorg en ondersteuning op maat, waarbij sectoren elkaar de hand reiken in een flexibel en intersectoraal verhaal, kan een stevig antwoord bieden.

Op dit congres wordt de persoon met een licht verstandelijke beperking en bijkomende noden op vlak van geestelijke gezondheid op een heldere en dynamische manier omschreven, waarbij stilgestaan wordt bij noden en behoeften, krachten en uitdagingen. Voortsd wordt stilgestaan bij een aantal ‘good practices’ vanuit een intersectoraal perspectief.

Eerste Vlaams-Nederlandse prijs

Tijdens dit congres wordt ook de allereerste Vlaams-Nederlandse Prijs prof. dr. Anton Došen uitgereikt. De prijs omvat een cheque van duizend euro, een kunstwerk van geëngageerd plastisch kunstenaar Lebruïn D’Haese en een herinneringsplaket.

Claudia Claes, decaan van de faculteit Mens en Welzijn, is één van de juryleden. Het slotwoord komt van minister Jo Van Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Praktisch

19 april, van 9.30 uur tot 16.30 uur
Feestzaal van het Psychiatrisch Centrum Caritas
Caritasstraat 76
9090 Melle