Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOGENT ORGANISEERT SLOTEVENT NATUURLIJKE GEWASBESCHERMING

Afbeelding HoGent organiseert slotevent natuurlijke gewasbescherming

Op vrijdag 24 oktober organiseerde de HoGent een slotevent rond natuurlijke gewasbescherming. De resultaten van 4 jaar praktijkgericht onderzoek werden uit de doeken gedaan en de veldgids ‘Nuttige Insecten en mijten’ werd voorgesteld!

Een geslaagd event...

Op vrijdagnamiddag 24 oktober liep de aula van de campus Melle vol met boomtelers, boomteeltvoorlichters, onderzoekers en studenten.

Onderzoeker Joachim Moens van de  vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen presenteerde de resultaten van 4 jaar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met als titel “functionele agrobiodiversiteit als basis voor de geïntegreerde gewasbescherming in de teelt van laanbomen”.

Het intensief opvolgen van de levenswijze van de belangrijkste plagen bij lindebomen leverde veel nuttige informatie op over plaagbeheersing en preventie. Zo weten we nu dat een bloemenrand en een gemengde bloemrijke haag nectar en pollen leveren die nuttige insecten aantrekken.

Preventie van plaaginsecten kan op verschillende manieren gebeuren. Eén van de mogelijkheden is het gebruik van natuurlijke vijanden om plagen te onderdrukken. Boomtelers, maar ook openbaar groen-specialisten en tuinaannemers kunnen hier gebruik van maken, door ervoor te zorgen dat deze nuttige insecten, mijten, spinnen in voldoende hoge aantallen in of rond het perceel aanwezig zijn.

Een mooi resultaat van het onderzoek is het uitbrengen van een veldgids over nuttige insecten en mijten. Véronique de Bleeker van de HoGent legde het ontstaan en het gebruik van deze gids uitvoerig uit. Een exemplaar kan aangevraagd worden bij de dienst landbouw van de provincie Oost-Vlaanderen of bekeken worden via de website.

... met internationale spelers!

De onderzoekers nodigden daarnaast twee sterke internationale sprekers uit:

Professor Felix Wäckers zegt veel belang te hechten aan de selectie van de plantensoorten voor de bloemrijke akkerrand. Bij de teelt van akkerbouwgewassen heeft hij een duidelijk hogere productie aangetoond.

De eerste stap bij biologische pestcontrole is het inzetten van selectieve gewasbeschermingsmiddelen die de nuttige insecten sparen. Daarnaast zetten enkele boomtelers ook effectief lieveheersbeestjes en roofmijten uit. De beperkende factor voor het overleven van die nuttige insecten is dikwijls de afwezigheid van voldoende pollen en nectar. Het kunstmatig verspreiden van pollen over de planten als voedsel van de nuttige insecten kan hierbij helpen.

Heinrich Lösing is boomteeltvoorlichter in Duitsland met specialisatie in ziekten, plagen en onkruidbestrijding. Hij sprak over de vele mogelijkheden van een moderne onkruidbestrijding.

Minder chemische middelen blijven erkend en zijn soms toxisch voor de planten. De telers passen meer en meer alternatieven toe, zoals de grond stomen, mechanische onkruidbestrijding, het gebruik van afdekmaterialen en ze werken met groenbedekkers tussen de rijen.

Tot slot

In zijn slotwoord dankte de promotor van dit onderzoek Lucien Verschoren van de HoGent het ILVO (dienst entomologie) en het PCS voor de mooie samenwerking. Het project is intussen afgerond maar de onderzoekers van de HoGent blijven actief met enkele kleinere projecten over draagvlakverbreding en het verzorgen van demoprojecten.

Event gemist? Herbeleef de lezingen!

De teksten van de lezingen zijn hier te bekijken.